Ålandsemigranternas registrering i databasen

Ålandsemigranternas registrering i databasen:
Vi har börjat bygga upp en databas över emigranter från Åland och vill gärna ha ditt bidrag genom att du fyller i det här formuläret över de emigranter du känner till. Levande personer bör godkänna att de förs in i databasen. De uppgifter du betraktar som konfidentiella kan skrivas i fältet för anmärkningar.
Målet med emigrantdabasen är att man inom en snar framtid skall kunna ha ett så komplett register över åländska emigranter som möjligt i denna databas.

Sökning i emigrant databasen:
Sökning i Emigrant databasen kan göras redan nu. Databasen omfattar nu ca 1.900 personer och flera tillkommer. Planering för digitalisering av klipp och fotografier pågår. Hav tålamod kära emigranter!