Diverse listor över &Ålandsemigranter

Nedanst&Ående listor har i huvudsak hämtats fr&Ån Tidningen &Åland, men även fr&Ån andra källor. Källan finns angiven i rubriken för varje lista.

Åland 27.2 1892
Hälsningar
S:t Fransisco hälsning till Åland.
Lemland:   Alexander Alexandersson
Mathias Alexandersson
Emil Karlsson
Antaare Eriksson
M E Mattsson
Mathias Peterson
Mikael Sjölund
Jomala:   J. A. V. Carlsson
Finström:   Leander Andersson
Maria Viktoria Andersson
D. E. Danielsson
Ida Danielsson
Ida Carlson
Hammarland:   Johan Sjöström
Emil Carlson
Johan Anderson
Sund:   Karl Karlson
Lusina Karlson
Emanuel Johanson
Johan Lindholm
Emanuel Lindholm
Oscar Lindholm
Carl Johanson
Eckerö:   Johan Olson
Lovisa Olson
Erika Olson
Vårdö:   Viktor Anderson
Gustav Sundman
Julia Carlson
Sofia Carlson
[Till början]
Åland 23.4 1902
Pass.reg.
Telegram från Bröderna Larsson & Co
4 Skeppsbron, Stockholm.
11 dagar från Stockholm-Amerika
E. F. Larsson Generalagent i Stockholm
Ålänningar som köpt biljett, reste 8.4 från Stockholm kom fram
19.4 till New York, med Amerika linjens nya jätte postångare.
Personer som från Åland köpt biljett.
Jomala:   A. V. Andersson
Oskar Bergman
C. Jonsson (svåger till O. Bergman)
Carl Aug. Carlsson
Aug. Eriksson
J. E. Söderlund
J. F. Carlström
V. Appelbom
Otto Öberg
Hilma Mattsson
Ida M. Mattson
Elin J. Androsoff
Carl Reinhold Eriksson
Konrad Häggblom
Augusta Vesterlund
Lemland:   J. A. Johansson
J. V. Gustafsson
Leander Leandersson
Carl Leandersson (bror till L. Leandersson)
Carl J. Lundberg
Ida Sofia Lundell
Saltvik:   O. Kock A.Mattsson
A.Boman
Irene Nordström
Otto Carlsson
Lumparland:   A. A. Eriksson
K. G. Mattsson
John E. Mattsson
Maria Mattsson (mor till John E. Mattsson)
August Andersson
Karl O. Sjöwall
Geta:   R. S. Nordström
Emilia Nordström
Hulda Jansson
M. A. Mattsson
Viktor S. Mattsson
V&Årdö:   A. Söderlund
F. Eriksson
C. J. Söderlund
Finström:   A. T. Probrisson
J. A. Henriksson
Isidor Andersson
Kumlinge:   Karl J. F. Karlsson
Sund:   J. V. Carlsson
Karl J. Karlsson
J. E. Molund
Johan A. Carlsson
Aug. A. Carlsson
August E. Movall
Carl J. Movall (bror till Aug. E. Movall)
Johan E. Johansson (systerson till Aug. E. Movall)
Carl Aug. Sjöblom
Erik Andersson
Adolf Eriksson
Daniel A. Söderlund
Erik Albert Sundqvist
Johan V. Johansson
Johan Evert Granlund
Anna Vilhelmina Carlsson
Carl E. Algott Mattsson
Hammarland:   Erik Albin Söderlund m fl.
[Till början]
Åland 16.6 1903
Pass.reg.
Telegram från Bröderna Larsson & Co.
Från Åland som köpt biljetter.
Rest 19.5 från Stockholm fram 29.5 till New York.
Mariehamn:   Conrad Andersson
August Karlström
Valfr. Ekström
Josefina Eriksson med dotter
Jomala:   Johan Emil Eriksson
Karl Aug. Nordblom
Erik William Eriksson
Alma o Fr. Mattsson
Hustru Erika Blom med familj
Ulfsby:   Karl E. Karlström
Lemland:   Julianda Alice Eriksson
Alina Karlsson
Hammarland:   Anders Andersson
P. Gottfrid Lindblom
Karl Fredriksson med hustru
Karl Bergman
Sofia Ekblom
Karl Uno Pettersson
Karl A. Mattsson
Finström:   Ida Lindkvist
Karl Viktor Karlsson
Elin Nylund
Kumlinge:   Edgard Björklund
Arvid o Oskar Karlsson
Karl Aug. Henriksson
Aug. Alfr. Rosenblad
Ida Karolina Johansson
Saltvik:   Johan Lindkvist
Axel o Erik Julius Eriksson
Eckerö:   Hulda Alm med dotter
Hans Lundin
Johan Sigfrid Mattsson
[Till början]
Åland 22.3 1905
Pass.reg.
Bröderna Larsson, reste med post ångaren "New York" 28.2 kom fram 11.3.
Jomala: Önningeby Wendla Michelsson med dotter
  Ytternäs Kapt. Axel Wiren
Frans Holmström
Viktor Jakobsson
Finström:   Karl V. Törnroos
Lumparland:   Erik O. Nordberg
Johan E. Jansson
Lemland:   Hugo W. Sommarström
Johan A. Johansson
  Norrby Karl A. Sjöholm
  Bistorp Herman Th. Hermansson
  Granboda Assaf E. Eriksson
  Wessingsboda Hulda S. Jansson
Alma A. Lehtinen
Sund: Tranvik Johan A. Rindell
Axel G. Danielsson
Johan A. Karlsson
Mariehamn:   Ernst Eriksson Johan E. Westerlund
Vårdö:   Karl Joh. Karlsson
Karl Joh. Söderman
Karl Joh. Jansson
Karl Joh. Olofsson
Mathias Arvid Mattsson
Johan Evert Johansson
Hammarland:   Augusta Serena Höglund
Föglö:   Axel Fogelström
Albert Edlund
Kökar:   Joh. Gottfrid Öberg
[Till början]
Åland 10.3 1906
Pass.reg.
Enligt Telegram till Bröderna Larsson & Co, Stockholm passagerare som reste från Mariehamn 12.2 kom fram 24.2 med postångare "New York".
Sideby:   And E. Lundberg
Tobias Nylund
Vårdö:   August Elias Mattsson
Erik Viktor Eriksson pass uttaget 1906 01
Saltvik: Kuggböle Karl Östlund
Viktor Pettersson
Westeränga:   Gustaf Adolf Nordlund pass uttaget 1905 09, finns på Emihamn
Lemland:   Frans Felix Eriksson pass uttaget 1906 01, finns på Emihamn
Erik Johansson
Johan Albert Johansson pass uttaget 1906 01, finns på Emihamn
Hammarland: Kattby Ludvig Rantonen
Ludvig Poutanen
Eckerö:   Aug. Edv. Johansson
Elias alf. Eriksson
  Storby Gustaf A. Hellberg
Mariehamn:   Gottfrid Heinänen m fl.

Varning för värvare på ångare från Mariehamn till Stockholm. Passagerare lurade att inte gå direkt till mitt kontor i Stockholm, de vill bara missleda er, alla varnas för att lyssna på dem som försöker lura er. Fråga efter generalagenten E. F. Larssons ombud, de möter er vid båtens ankomst, och följ dem till mitt kontor.
Generalagenten E. F. Larsson
Skeppsbron 4, Stockholm
Firma: Bröderna Larsson & Co.

De som uttagit pass har haft destination Philadelphia.

[Till början]
TÅland 7.4 1906
Pass.reg.
Telegram till Bröderna Larsson. Personer från Åland som reste 12.3 kom fram 24.3 med ångaren "New York".
Geta:   Fredrik Jansson
Nestor Holme´n
Vårdö:   Erika Lundberg
Karl A. Söderlund
Henry Salminen
Albert Johansson
Finström:   Oskar Karlsson
Konstantin Boholm
J. Eliel Karlsson
Gustaf Heinonen
Justus Nylund
Erik Karlsson
Mariehamn:   J. Axel Lindell
Jomala:   August E. Brändström
Ernst M. Öberg
Hammarland:   Gustaf F. Rinne
Johan A. Ståhl
Anders V. Johansson
Fridolf Hamnström
Saltvik:   Erik V. Fagerlund
Severus Blomqvist
Erik E. Wessling
J. Verner Blomqvist m fl.
[Till början]
Åland 11.4 1906
Pass.reg.
Telegram till Bröderna Larsson. Personer som reste 26.3 kom fram 6.4 med "Philadelphia".
Sund: Tosarby Ernst Lindholm
Reinh. Söderberg
  Bränbolsta Karl A. Jansson
Jomala:   Johan A. Karlsson
Johan E. Häggblom
Elis A. Karlsson
Elis J. Mattsson
Julius M. Eriksson
Saltvik: Tengsöda Johan A. Lindblom
  Långbergsöda Johan G. Johansson
  Näs Karl A. Sedlander
Finström: Emkarby August Söderman med
Fru Ida Sundberg med 6 barn m fl.
[Till början]
Åland 28.4 1906
Pass.reg.
Telegram till Bröderna Larsson, personer som rest 9.4 kom fram 21.4 med "New York".
Lemland:   Augusta Franzén med 5 barn
Frans Westerholm
Johan J Jansson
Saltvik:   Wendla Lindström
Karl J. Sjöström
Axel Sundman
Otto R. Mattsson
Axel T. Carlsson
Karl L. Karlsson
Julius Eriksson med fru
Ernst H. Gustafsson
Hulda Danielsson
Karl A. Eriksson med fru
Maria W. Hellman
Karl A. Jansson
Ernst A. Ekman
Gustaf o Karl Blomqvist
Jomala:   Ernst Johansson
Erik Eriksson med hustru o 2 barn
Julius Sjölund
Hammarland:   Mattias W. Eriksson
Carl A. Mattsson
Karl Rundberg
Joh. E. Rundberg
Johan S. Laksonen
Viktor Andersson
Mariehamn:   Hanna Söderlund
Eckerö:   Matts W. Jansson
Gustaf Efraimsson
Lumparland:   Karl Almroos m fl.
[Till början]
Åland 19.5 1906
Pass.reg.
Telegram till Bröderna Larsson, personer som rest 30.4 kom fram 12.5 med "S:t Paul".
Hammarland:   Alma S. Sundqvist
Algot W. Grönlund
Viktor Savanto
Sund:   Gustaf Johansson
Augusta Melin med 1 son
Viktor L. Jansson
Karl J. Granlund
Föglö:   Johannes Jansson
Anna E. Fellman med bror
Mathias Eriksson
Vårdö:   Johan G. Carlsson
Karl A. Landström
Viktor V. Andersson
Sund:   Hulda I. Gustafsson
Geta:   Johannes Berntsson
Saltvik: Ödkarby Carl R. Matsson
    Matts A. Sjöblom
Hulda S. Nylund
Sixtus Andersson
Karl F. Karlsson
Matts A. Lindholm
Maria J. Jansson
Finström:   Johan A. Holmberg
Lemland:   Erik E. Eriksson
Jomala:   Mallia A. Mattsson m fl.
[Till början]
Åland 30.6 1906
Pass.reg.
Telegram till Bröderna Larsson, personer som reste 5.6 kom fram 16.6 med "New York".
Jomala:   Elsa Mattsson
Mathias Mattsson
Kökar:   Elisabeth Elfsberg
Föglö:   Augusta Andersson
Beda Edlund
Erik G. Pettersson
Johannes Jansson
Anna Fellman
Daniel Fellman
Mathias Eriksson
Saltvik:   Johan G. Nylund
Aina Henriksson
Erik G. Widman
Viktor Karlsson
Sund:   Anders Lindqvis
t Alexander Wasiljeff
August W. Karlsson
Carl W. Johansson
Johan W. Gustafsson
Hammarland:   Karl Österlund
Algot Grönlund
Karl G. Gustafsson
Karl M. Nyros
Erik E. Johansson
Geta:   Johannes Bernström
[Till början]
Åland 8.9 1906
Pass.reg.
Telegram till Bröderna Larsson, personer som rest 21.8 kom fram 31.8 med ”Philadelphia”.
Godby:   Johannes Karlsson
Nikolai C. Wiman
Saltvik:   Augusta S. Karlsson
Charles Rosendahl med familj
Karl J. Karlsson med fru
Sund:   Fr. Jenny Karlsson med barn
[Till början]
Åland 15.9 1906
Pass.reg.
Telegram till Bröderna Larsson, personer som rest 28.8 kom fram 8.9 med ”S:t Paul”.
:  
:  
:  
:  
[Till toppen]