Föreningen Ålands emigrantinstitut r.f.


Initiativet till emigrantinstitutet togs i mitten av 1980-talet av amerikaålänningen John Wennström som emigrerade till USA 1936. Han var mycket aktivt engagerad i föreningslivet bland ättlingar till ålänningar och svenskar i New York, bl.a. fungerade han under många år som ordförande i Society Åland.
Förslaget att grunda ett emigrantcenter väckte stort intresse men det dröjde trots det ända till 1994 innan en kommitté sammankallades för att utarbeta stadgar till en förening. Den nybildade föreningens syfte fastslogs vara "att ideellt väcka, upprätthålla och befrämja intresset för den åländska emigrationen". För att förverkliga detta bestämdes att föreningen skulle upprätthålla ett åländskt emigrationsinstitut. Det officiella startskottet för institutet ägde rum vid firandet av Emigranternas dag den 13:e juli 1996.

Styrelseuppdrag Namn E-post
Ordförande: Bertil Lindqvist bertil@kurtis.se
Viceordförande: Christina H. Boman
Kassör: Majvor Söderberg majvor.soderberg@mariehamn.ax
Medlemmar: Göran Karlberg  
  Rolf Landström  

Vill du stöda Föreningen Ålandsemigrantinstitut?
Varför inte bli medlem själv?
Skriv eller ring för mera information!
  Norra Esplanadgatan 5, AX-22100 MARIEHAMN, 
  Åland, Finland
e-post: emi.inst@aland.net
wwww:http://www.eminst.net/
tel. + 358 - (0)18 - 13 325