Ålandsemigranternas registrering i databasen

I formuläret nedan kan uppgifter över personer som emigrerat från Åland föras in. Uppgifter på levande personer kan pga personuppgiftslagen (PUL) endast registreras med vederbörande persons tillstånd.
Det ifyllda formuläret skickas per e-post, genom att klicka på Skicka, till Ålands Emigrantinstitut där det granskas och registreras i emigrantdatabasen.
Uppgifter:
Förnamn Avresa (pass uttag)
Efternamn Resa via
Civilstånd Medresande
Maka / Make Destinationsland
Barn Destinationsort
Flicknamn Återvänt
Ursprungligt namn Dödsdatum
Födelsetid Dödsort
Födelseort Medlem i kyrkan
Faderns namn Referens
Faderns födelseort Foto
Moderns namn Tidningsbild
Moderns födelseort Källor
Släktutredning
Yrke / Titel
Bosatt
Förtj.tecken / Utmärkelse Anmärkningar
Medlem i organisation    

OBS! Fält märkta med rött är obligatoriska.