AEMI Norden konferens
2.5 - 3.5 2006

Den 2-3 maj hölls en AEMI konferens i Mariehamn, Åland med deltagare från de nordiska länderna. Deltagarna i konferensen var Per Nordahl Svenska Emigrant institutet, Växjö, Erik Gustavson Emigrantregistret Karlstad, Olavi Koivukangas Migrationsinstitutet Åbo, Håkan Axelsson Ålands landskapsarkiv, Taina Dalberg Ålands landskapsarkiv, Marlene Jansson Ålands landskapsarkiv, Erik Lindholm Ålands emigrantinstitut, Eva Meyer Ålands emigrantinstitut samt Göran Pettersson Ålands emigrantinstitut.

Bild01
Bild01.
Bild02
Bild02.
Bild03
Bild03.
Bild04
Bild04.
Bild05
Bild05.
Bild06
Bild06.
Bild07
Bild07.
Bild08
Bild08.
Bild09
Bild09.
Bild10
Bild10.