Ålands Emigrantutställning på
Richardsgatan bibliotek i Helsingfors
9 - 28 mars 2004

Den 9-28.3.2004 presenterade sig Åland stort på Richardsgatans bibliotek i Helsingfors.
Här är Ålands Emigrantinstituts utställning i "Det pyttelilla galleriet" på biblioteket.

Emi20040313_Richardsgatan
Emi20040328_Richardsgatan