Utställningen "Finlandssvenskar i S:t Petersburg. Ålänningar i ryska imperiet"

Utsällningen är på rundvandring och har visats bl.a. på Ålands museum och G18 i Helsingfors.

Alt. text
Finlandssvenskar i S:t Petersburg.
Ålänningar i ryska imperiet
.