Emigrantinstitutets årsmöte 29 april 2004

 

Årsmote 2004
Föreningen Ålands Emigrantinstitut höll sitt årsmöte i Ålands Sjöfartsmuseum den 29 april 2004. Efter årsmötesförhandlingarna berättade vik. museichef Hanna Hagmark-Cooper om de åländska sjömanshustrurna.
Årsmöte 2004
Vik. museichef Hanna Hagmark-Cooper berättar om de åländska sjömanshustrurna, ämnet för hennes doktorsavhandling, som avslutning på Föreningen Ålands Emigrantinstituts årsmöte, den 29.4.2004.