FÖRENINGEN ÅLANDS EMIGRANTINSTITUT rf

Medlemsbrev nr 1 2010

Medlemsbrev nr 1 2008                                                                                        Medlemsbrev nr 1 2007

Medlemsbrev nr 1 2005
Call for papers
Medlemsbrev nr 2 2004
Medlemsbrev nr 1 2004
Medlemsbrev nr 3 2003
Medlemsbrev nr 2 2003
Medlemsbrev nr 1 2003
Medlemsbrev nr 2 2002
Medlemsbrev nr 1 2002 

Kära medlemmar!
Aug. 2007

Emigrantdagen den 9 aug. 2007
Närmast i turen bland alla trevliga sommarevenemang i sikte är årets "Emigranter- nas dag". Den alltid lika angenäma tilldragelsen äger rum på Önningebymuseet i , Jomala torsdagen den 9 aug. 2007 (dvs, som god minnesregel 09-08-07!) med böjan kl. 18.30. I programmet ingår bl.a. ett föredrag av museidirektör Kjell Ekström, som berättar om konstnären och emigranten prof. Thure Bengtz (1907 -1973), från Västansunda i Jomala. I USA fick Bengtz sedermera chansen att studera konst vid The Boston Museum of Fine Arts School, där han med tiden också själv undervisade. Den som inte ännu besökt minnesutställningen över konstnären får nu också sin chans. Den 9 aug. är allt som allt en speciell dag eftersom Posten Åland uppmärksammar emigrationen med ett eget frimärke som då ges ut. En tavla av Thure Bengtz får illustrera emigrationen. Hela dagen den 9 aug. stämplar Posten Åland förstadagskuvert, och kommer också på kvällen till Önningebymuseet kl. 18-20 för att stämpla kuvert under "Emigrantdagen". Ytterligare på programmet står information om vårt stundande projekt om sverigemigrationen, musik av Mission Impossible, besök i och lotteri till förmån för Sjöbloms emigrant- och torparmuseum. Kaffe och trevlig samvaro är förstås i sikte. Alla är välkomna med på "Emigrantemas dag", både medlemmar och icke-medlemmar. En liten snutt som påminnelse om "Emigrantema dag" kommer också att ingå i tidningarna och förhoppningsvis också i radio Åland.

Medlemsavgift 2007
Nu är det dags för årets medlemsavgift -F'låt, den har två år å rad kommit mitt i julrusningen! Dock skall det inte upprepas i år igen! Vid årsmötet i april beslöts att medlemsavgiften skulle förbli vid det gamla, dvs lO / person och år. I brevet finns en bankgiroblankett med Emigrantinstitutets bankkontonummer. Slarviga. verksamhetsledaren håller ett vaksamt öga på sina listor, för en del av våra medlemmar har redan hunnit betala sin medlemsavgift för 2007. Dock ombeds om överseende ifall i någons brevoförskylIt och obehövligt slunkit ned ett betalningsgiro.

Släktforskardagar
I mars fick vi besök av två herremän från Genealogiska samfundet i Finland, nämligen nye verksamhetsledaren Pasi Kuusiluoma och styrelsemedlem Pertti Laitakari, som kom för att titta på "ryska utställningen" och samtidigt var så vänliga. att de informerade om Samfundet hemsida och olika finesser på den. Efteråt framkastade herrama förslaget att nästa "Finlandssvenska släktforskardagar" kunde arrangeras på Åland år 2009. Vi tyckte det lät som en utmärkt ide - som ännu kommer att kräva lite av övertalningsförmåga i styrelsen. I hopp om och väntan på att detta mycket förnuftiga styrande organ skall ge sin välsignelse till att Ålands Emigrantinstitut åtar sig arrangörskapet, hoppas jag att ev. hågade frivilliga som vill ingå i en arbetsgrupp hör av sig till verksamhetsledaren så att, så fort den gröna lampan tänds, vi kan sätta igång med tankearbete och förberedelser.

Tips om till Sverige utflyttade släktingar och vänner efterlyses!
I höst kommer så det stora forskningsprojektet om Sverigemigrationen att sätta igång på allvar! Både Susanne Östedund-Pötzsch och David Jansson ligger i startgroparna och när höstrusket är här, är de båda i full fart med att samla in material för sin resp. forskning. Att alla ålänningar har släkt i Sverige eller själva har vistats på andra sidan viken för längre eller kortare perioder av sitt liv hör väl till en av de obestridbara sanningarna!? För att våra två forskare skall komma väl igång i höst hoppas vi att alla och en- var funderar på utflyttare till Sverige, oberoende när de bott och arbetat där, om de är återflyttade eller fortfarande bor kvar där, oavsett ålder eller bosättningsort. Vi skulle vara mycket tacksamma för informanttips i mängder!!! Våra forskare hoppas kunna kontakta dessa informanter antingen per brev med en frågelista eller personligen för en intervju. Det är klart att alla potentiella informanter inte har möjlighet eller kanske inte vill ställa upp inte ens för ett så behjärtansvärt forskningsprojekt som detta. Dock hoppas vi förstås att så få som möjligt skall sätta in ett veto! Men den lilla möjligheten att endel av de möjliga informanterna avböjer att ställa upp för forskningsprojektet gör att det skulle vara mycket förtjänstfullt ifall vi till en början kunde starta med en hel massa informanttips, för att vara på den säkra sidan- För att uttrycka en lång utläggning kort och koncist ber vi alla våra medlemmar fundera ut och inrapportera till Ålands Emigrantinstitut namn på sverigeutflyttare, ävensom på återvändare från Sverige. Telefonnumret är som förut 13325 (kl. 12-16) och i andra ändan svarar i bästa fall Yvonne Blom, som i våras var anställd som forskningsbiträde för projektet, eller så bara verksamhetsledaren. Ett stort tack på förhand för hjälp och assistans!!!

e-postadresser
Den som har en e-postadress kan gärna meddela den till verksamhetsledaren, som den vägen - kanske - kunde försnabba sin postgång och informationsspridning. Tack likaså för den hjälpen!

Vi ses snart på "Emigrantemas dag"! Allt gott till dess! Och även sedan framöver!

Eva
Eva Meyer
Verksamhetsledare

Ålands Emigrantinstitut tel. 018-13325 (kl. 12-16)
Norra Esplanadgatan 5 e-post: emi.inst@aland.net
22100 Mariehamn webb: wwww.eminst.net

Till början

Medlemsbrev nr 1 2005

December 2005

Bästa medlemmar!

Här kommer i sista stund årets mest efterlängtade brev! Efterlängtat, självklart (!), men framförallt för att ni nu får del av de mycket goda nyheterna att Ålands Emigrantinstitut är inflyttat i nya lokaliteter!!! Den nya adressen lyder "Norra Esplanadgatan 5", och det är inget mindre än kontorshuset inne på gården till GE-villan vi numera huserar i! In genom den bruna dörren i ändan av huset, glasdörren t.v. och längs med mattan in. Där tar Emigrantinstitutet emot!
Fr.o.m. början av november har vi hållit på och burit in saker, möblerat och funderat och slutligen fått upp utställningen. Snart är det sista på plats! I början av nästa år, så fort sista tuggan jul-skinka är svald, julgranen utdansad och tomtar och nissar förpassade till lämpliga lådor och skrymslen i väntan på nästa säsong, då ställer vi till med invigningskalas och inbjuder alla att komma och titta på vårt nya tillhåll!!!

Utgivning av "En föglöemigrants memoarer" på engelska
"En föglöemigrants memoarer", som utkom för ganska exakt två år sedan och som blev en stor succé med sitt budskap att man kan skapa sig ett gott och rikt liv och ta sig framåt i världen en rätt så kärv och anspråkslös start till trots men med hårt arbete och en god portion beslutsamhet, kommer nu ut också i engelsk översättning! Vi genomlever som bäst de kritiska dagar då vi varje minut väntar på att höra från PQR att "Nu! Nu är boken här!". - Vi är många som gnatat på Hjördis Sundblom, författarin-nan till boken, om att hon absolut måste ombesörja att också alla de som inte läser svenska skall få sin chans att läsa den. Till slut lyckades vi övertyga henne och hon satte igång. Sedan blev det lite motlut med att få någon att läsa igenom manuskriptet med ena ögat och båda öronen koncentrerade på den engelska språkdräkten. Hjälpen dök upp från oväntat håll då fru Jo Ann Troberg, sommartid föglöbo med vinteradress i Pennsylvania, USA, erbjöd sig att sköta detta. På äkta amerikanskt vis åtog hon sig dessutom att göra det alldeles gratis! Helt otroligt! Och en fantastisk gest mot Emigrantinstitutet! Vid det här laget vågar jag lova att språkgranskning inte hör till de allra billigaste nöjena i världen! Nu är vi, tack vare fru Trobergs mycket välkomna insats, så långt att vi bara väntar på bokens ankomst! Var så vänliga och håll öronen på helspänn!

Utställningar på gång
Året som går mot sitt slut kommer att ihågkommas som ett "Flyttningens år". Men slutet gott, allting gott, och nu blickar vi enbart framåt! En del av våra planer har vi fått se oss tvungna att skrinlägga ett slag, till vilka hör bl.a. några utställningar som vi haft i tankarna en längre tid.
Det som ingår i planerna för nästa år är en utställning om emigranter från Sund. Något litet har arbetet på den här utställningen redan påbörjats, så det gäller att nästa år sätta högsta växeln i! - I tankarna finns också att låna in en vandringsutställning om Titanic, vilken visats på många orter på fastlandet under innevarande år. T.o.m. har vi fått reda på att också några ålänningar hade oturen och olyckan att finnas med på fartyget på dess ödesdigra jungfrufärd. - Flera planer utöver detta yppar vi ännu inte i detta skede. Lite spänning får vi väl hålla er i!

Årets "Emigrantdag"
För dem som inte hade möjligheten att vara med om "Emigranternas dag" skall jag helt kort berätta att vi i somras strax efter midsommar firade den i Geta. P.g.a. det regniga vädret blev vi i sista stund tvungna att flytta festen från Enebo kafé till Geta församlingshem. Tack vare duktiga medarrangörer, Kristina Wigren och vaktmästaren på församlingshemmet, Viveca Berndtsson, var det väl knappast någon som märkte att det egentligen blev en ändring i planerna alldeles fem före! Festtalare i år var Arnold Carlson från Massachusetts, men numera bosatt i Florida, som tillsammans med sin dotter Alisa var på besök på Åland. Han berättade om hur han hittade släkt både på Åland och i Australien, och fick suverän över-sättningshjälp av Susanne Österlund-Pötzsch. Det var extra roligt med anknytningen till Australien genom att Sue och Barry Hungerford från Queensland och släkt med Sundbergarna, ännu var kvar efter den stora sundbergska släktträffen. Och tro det eller inte, men visst var ju Sue Hungerford och Arnold Carlson släkt med varandra genom Geta!!! Det är ju bara så otroligt! Programmet avslutades med Kristinas goda ålandspannkaka och allsång till spelmansmusik av fem duktiga spelmän!

Tidskriften "Skärgård" och "Finland - Amerikaföreningarnas förbunds" tidning
I år har Emigrantinstitutet haft turen att få delta med en liten artikel både i tidskriften "Skärgård" 2/ 2005, som var ett temanummer om Kökar, och i "Finland-Amerikaföreningarnas förbunds" (SAYL) tidning nr 4/2005. Den första artikeln gav anledning till att se över intervjumaterialet från Kökar, vilket visade sig vara i det närmaste obefintligt! All orsak att rätta till missförhållandet, och det bar iväg ut på fältarbete till Kökar! Det visade sig att även på Kökar hade så gott som varje gård emigranter i släkten, så intervjurundan blev bara en liten början, men en mycket god sådan och som dessutom gav mersmak! - I år har temat i den tidning "Finland-Amerikaföreningarnas förbund" ger ut varit emigration, och i tidigare nummer har bl.a. Migrationsinstitutet i Åbo framträtt. Tidningen har stor spridning på fastlandet, varför det var extraroligt att vårt Emigrantinstitut fick chansen att presentera sig. Om någon är intresserad av att kasta ett öga på de här publikationerna är det bara att titta in på institutet. Där finns båda två.

Ett "AEMI-minimöte" på kommande
I början av oktober var vår ordf. Erik Lindholm i Paris för att delta i AEMI:s årsmöte (The Association of European Migration Institutions). Också Susanne Österlund-Pötzsch var med som representant för Ålands Emigrantinstitut. Temat för konferensen var "Emigration, litteratur och film", ganska franskt om jag så får säga. - Där i vimlet bland deltagare från alla Europas hörn hade Erik och Susanne nappat tag i de svenska och finska deltagarna och föreslagit en träff på Åland nästa vår! Då skall en gemensam ansträngning göras för att sammanställa material för en karta om orter, platser, sevärdheter mm som varit av central betydelse för emigrationen. Sedan skall detta läggas ut på en gemensam europeisk internetportal - ett av AEMI:s närmaste mål kommande år - tillsammans med motsvarande material från de övriga medlemsländerna. Den här sammanställningen skall underlätta för envar som vill bekanta sig med den europeiska utvandringen att hitta information om just det område som är av intresse.

Medlemsavgift 2005
Det är inte bara medlemsbrevet som är i sista minuten i år, också medlemsavgiften efterlyses i allra sista stund. Årsmötet i april beslöt att avgiften skulle bibehållas vid 10€, och det är det som vi nu hoppas på att få in på Emigrantinstitutets konto (ÅAB 660100-1206770). Det är flera medlemmar som redan har betalat sin medlemsavgift för 2005, och hittar därför inget inbetalningskvitto i sitt brev. Då är det bara att hoppa vidare till följande punkt i brevet!

CD-skivor, Emigrantinstitutets databas, internetadresser mm
Det har varit tal om att anskaffa endel CD-skivor av intresse för emigrantforskningen - men vilka? Den som har förslag får gärna komma med önskemål och tips, så kan vi sakteliga införskaffa sådant som kun-de vara nyttigt att ha. - Samtidigt får jag passa på att påminna om att vårt abonnemang på Ancestry fortfa-rande är i kraft. Man kan söka i folkräkningarna, invandringshamnarna utöver Ellis Island, soldat-uttag-ningarna för 1.a och 2.a världskriget, födda, döda och vigda, fastän de sista kanske inte alltid gett så mycket resultat. Hör av er och kom gärna in och sök, sök, sök…! Och öppet är det alla vardagar! Yvonne Bloms ansträngningar med att läsa tidningen Åland har gett gott resultat! Nu finns institutets databas till en del på internet att söka i. Gå in på vår hemsida (www.eminst.net - ny adress, vilket vår webmaster Göran Pettersson ombesörjt!) och klicka på "Sök emigranter". Där kan man söka och leta en god stund! Till en del håller Göran på och experimenterar med nytt, så bli inte förvånade om något kanske just nu verkar konstigt. Nästa gång har han kanske fått igång det som det skall!
Som omväxling till julskinka och pralinaskar skall ni få några spännande internetadresser att prova på! Tidningsartiklar finns inscannade på http://digi.lib.helsinki.fi/. Brages Pressarkiv kan man söka i, på www.bragespressarkiv.fi. För den som vill utöka sin boksamling kanske det finns något att fynda på Åbo Akademis biblioteks duplettavdelning (www.abo.fi/library/daab/). Från Åbo Akademis hemsida kan man också ta sig till: www.abo.fi/meddelanden för att läsa artiklar i både nya och äldre nummer av "Meddelanden från Åbo Akademi". Man kan också ta sig till bibliotekets Handskriftsavdelnings hem-sida och där söka bland manuskript och brev (www.abo.fi/library/hands), eller gå in på Bildsamlingar-nas hemsida ( www.abo.fi/library/bilds). För den krigshistoriskt intresserade finns Krigsarkivets nätsi-dor ( www.sota-arkisto.fi/inet/ruotsi/), där en lista lagts till över röda fångar som begravts i Sandhamn åren 1918-19. Sedan tidigare kan man också söka på "stupade i Finlands krig åren 1939-45". Och skulle man upptäcka några felaktigheter vill de på Krigsarkivet att man gärna skickar in en rättelse.

Sist, men inte minst, ett stort tack till alla för det gångna året! Vi tar emot det nya med tillförsikt och gemensamma krafter, så blir det säkert lika bra!


Norra Esplanadg. 5, 22100 Mariehamn tel. 13325 (vardagar 12-16) e-post: emi.inst@aland.net
Tel 13325 (kl 12-16 alla dagar , fr.o.m. 16.8 vardagar) emi.inst@aland.net

Till början


CALL FOR PAPERS - NAHA-NORWAY

Migration and Memory
Norwegian-American Dimensions


Telemark University College
Bø i Telemark, Norway

June 21-23, 2006

The ninth seminar of the Norwegian-American Historical Association, Norway Chapter, entitled "Migration and Memory: Norwegian-American Dimensions" will be held on June 21-23, 2006, at the Department of the Humanities and Cultural Studies, Telemark University College, Bø i Telemark, Norway. As its theme title suggests, the seminar organizers welcome a wide range of topics within Norwegian-American studies. We are particularly interested in papers on subjects related to emigration / immigration and the construction of memory.

NAHA-Norway encourages seminar contributions based on many academic traditions. Topics related to literary, linguistic, and religious studies, to history, social science, fine and folk arts, and cultural studies-as well as multi- and interdisciplinary approaches-are appropriate. NAHA-Norway also emphasizes the need to see Norwegian-American Studies in the context of international migration and ethnic studies in general. Presentations may be delivered in English or Norwegian and, except for invited lecturers, should not exceed twenty minutes.

Prospective speakers are invited to submit a half-page proposal and a one-page CV to NAHA-Norway Chairperson Dina Tolfsby, Norwegian-American Collection, National Library of Norway, Oslo Division; P.O. Box 2674 Solli, N-0203 Oslo; Norway, (dina.tolfsby@nb.no) or Associate Professor Øyvind T. Gulliksen, Telemark University College, N-3800 Bø i Telemark (oyvind.gulliksen@hit.no), by November 1, 2005. For further information please contact Dina Tolfsby or Øyvind T. Gulliksen.

Those who wish to attend the seminar without giving a paper should also notify NAHA-Norway or Telemark University College at the above addresses to receive information (program, accommodations, registration).


Medlemsbrev nr 2 2004

December 2004

Bästa medlemmar!

Året går redan med stormsteg mot sitt slut! Dock finns det mycket roligheter att se fram emot ännu! Inte bara julskinka och julegröt, utan en hel mängd med lättsamma, och allvarsammare, adventskonserter, lucia med krona och ljus, pepparkakor och tomtenissar…! - Men inte bara julen är på gång, för nu skall det hinnas med annat också, ännu…!

Möteskväll tisd. 14 dec.
Vi hoppas på att få träffa er alla ännu inför julen en gång! Och det närmare bestämt tisdagen den 14 dec., kl. 18.00 i filmsalen på Ålands museum. Då har Erik Brunström, på Köpmannaföreningen, lovat redo-göra för oss om sin utredning om ålänningar i Sverige med fokus på tidsperioden 1998-2003. Undersökningen gjorde han för Stockholms universitet och på uppdrag av Ålands arbetsförmedlingsbyrå och ÅSUB. - Det här anknyter direkt till de intervjuer som Emigrantinstitutet hållit på med i höst och fortfarande håller på med! Spännande!
Som ni kanske hört var verksamhetsledaren på AEMI:s (The Association of European Migration Institu-tions) årsmöte i slutet av september i Emigranternas hus i Växjö, Småland. Det ordnades alldeles riktigt av Svenska Emigrantinstitutet. Mycket spännande och inspirerande möte! På tisdag kväll skall en liten rapport avläggas om vad som diskuterades där! - Själva Emigranternas hus är ett synnerligen imponerande bygge! Nästa år fyller institutet 40 år, så där är förebilden för var vi skall vara om ca 31 år. Så nu gäller det bara att ligga i, och drömma stort!!!
På tisdagens möte tänker vi också efterhöra intresset för att delta i aftnar med sökning i Ancestry.com:s databaser, ni minns, med bl.a. folkräkningarna i USA från åren 1920 och 1930. Einar Lindholm har vänligen lovat komma och lotsa oss omkring i databaserna, så att också vi andra får chansen att lära oss. Nu, med allt julstöket inför dörren, kan jag lova alldeles på rak arm att det först kommer att bli på nästa års sida, men det kan ändå vara bra att lite känna sig för om intresset och höra om ev. önskemål.
Det är inte bara emigrantkväll den 14 dec., utan då kan alla som kommer till Ålands museum samtidigt passa på att ställa sig i kö för att se till att få sitt exemplar av den nya Bomarsundsboken, som då ges ut. Museivärdarna har lovat att författarna kommer att vara på plats ända t.o.m. kl. 20.00, då museet stänger. Jag skall ännu kontrollera uppgiften med de värda herrarna, men till dess får värdarnas ord stå för lag. (Svaret är JA! Herrarna är på plats kl. 11-20, ryktas det!)
Också en annan trevlig begivenhet äger rum samma kväll på Ålands museum. Nämligen då öppnas utställningen "Julen på Åland", som producerats med hjälp av material som föregående vinter och juletid samlades in av museibyråns duktiga personal! Det skall bli intressant att se hur julfirandet ser ut i våra dagar i åländska kojor och slott!

Ny upplaga av "En föglöemigrants memoarer"
Åt den som, likasom jag, det senaste halvåret inte vågat inhandla "En föglöemigrants memoarer" i skräcken för att upplagan redan länge varit på upphällningen, kan jag nu komma med tröstande besked! Styrelsen beslöt efter moget övervägande att låta trycka en mindre upplaga till av boken, som på en gång blev en bestseller! Nu ligger den här rykande färsk på hyllan och väntar på sin plats i säcken, åt den som ännu inte lyckliggjorts med ett eget exemplar!

Emigrantdatabasen
På årets bokmässa på Ålands museum, den 13 nov., var Ålands Emigrantinstituts databas med för visning för allmänheten. I själva verket har arbetet nu stått stilla några månader, då de finansiella medlen krävt en paus för påfyllning, för att nu uttrycka att pengarna för projektet varit slut. Dock hoppas vi på en fortsättning efter nyår, och vår Yvonne Blom är varskodd att hon är mycket efterlängtad för fortsatt tidningsläsning och insamling av emigrantuppgifter. Nu finns 727 namn införda i databasen - redan 10% av alla passuttagare! - och året 1969 är färdigläst! I nästa nummer av Spirkasen, som vi troligen kommer att börja posta under nästa vecka ingår en artikel som Yvonne skrivit om databasen. Hoppas ni alla skall få blodad tand att komma in och titta på den och komplettera med saknade uppgifter!!!

Nya förfrågningar från Amerika…
Under hösten har nya spännande förfrågningar duggat in från Amerika. Det är alltid lika roligt! Och speciellt i fall när det lyckas oss att fylla ut en liten vit fläck i någon ålandsättlings stamträd känns det alldeles extra varmt inombords! Och sedan är det bara att vänta på nästa sommar då vi har dem här, många av dem. Och det är precis lika roligt!!!
I mitten av oktober fick Ålands Emigrantinstitut emottaga välkommet och celebert besök från amerikans-ka ambassaden i Helsingfors. Det var en mycket trevlig pratstund vi fick oss med de amerikanska gästerna, och även de verkade lite imponerade av vårt institut och det arbete vi utför. Vi blev även informerade om att personalen på ambassaden ev. kan ge en hjälpande hand med att hitta försvunna personer / släktingar i USA. Det här skall vi utreda närmare!! Kanske det kunde bli lösningen för den på sitt sätt lite sorgliga och förargliga hög med förfrågningar vi gått bet på genom åren!?

… och om Australien
Och plötsligt har det kommit förfrågningar om Australien. Det har länge och väl varit helt okänd mark, åtminstone för stackars verksamhetsledaren några valhänta försök till trots. Men! Nu har vi öppnat ett abonnemang på Migrationsinstitutets i Åbo databaser, som utökats med en med över 3.800 finländare i Australien, vilka där anhållit om medborgarskap. Och där kan ni tro att det finns en och annan ålänning bland med!
En otroligt duktig släktforskare i Australien har, tack vare vår egen idoga och kunniga släktforskare Ingemar Ekman från Föglö, tipsat om flera australiensiska webbadresser, som ni här skall få ta del av: Nationalarkivet i Australien hittar man på: www.naa.gov.au , där man väljer "Record Search" och sedan "Search Now" (as a guest). Beträffande herremän som deltagit i 2.a världskriget kan man söka på http://www.ww2roll.gov.au eller http://www.awm.gov.au , något krigsarkiv (?) beläget i Canberra. Med hjälp av följande adress torde man komma in på hemsidan för en begravningsplats i Queensland - tycker jag det verkar som om - http://www.fcmp.com.au/help.asp (Fawkner Crematorium And Memorial Park) eller är det i Victoria?? Ytterligare några adresser har jag här, men vart de leder går jag i det här skedet inte alls i god för! Jag hoppas första bästa som hinner laborera med dem, avlägger en rapport om vad som gömmer sig bakom: Tall Trees Family History: http://www.westnet.com.au/talltrees , Perth Dead Persons' Society: http://www.perthdps.com/research/har02.html och Legacy Family Tree, som skall vara gratis, och kan laddas ner från adressen: http://www.LegacyFamilyTree.com/Index.asp?mid=27495Ji. Såsom ni redan insett och förstått har jag ännu inte hunnit prova ut de här adresserna, så alla hågade: Hjälp tas tacksamt emot!!!

Ålänningar i belgiska Kongo
En annan exotisk plats i världen, där ev. ålänningar slagit sig ned?, är belgiska Kongo! - Kulturernas mu-seum i Helsingfors skall i samarbete med några andra nordiska museer ordna en utställning om skandina-ver i Kongo, främst maskinister på Kongofloden. Men även alla andra skandinaviska emigranter t.o.m. 2.a världskriget är av intresse. Enligt uppgift skall närmare 100 finländare ha arbetat som maskinist i flodtrafi-ken. Känner någon till något om ålänningar i belgiska Kongo? Alla tips tas emot med största tacksamhet!

Medlemsavgift
En liten, men ack så viktig angelägenhet till sist! I senaste brev fanns en liten rad om årets medlemsavgift à 10 e/medlem. I högsommarens hekt har raden dock undgått mångens hököga, så nu ingår ett bankgiro i brevet. Den som inget giro hittar, kan förnöjt luta sig bakåt i vetskapen om att avgiften är betald. Med en ursäkt om att det här kommer i sista minuten och i skarp konkurrens med julens alla andra utgifter!

Slutligen ett uppsnappat - och bekräftat - rykte…
Vår egen emigrantdoktor Susanne hörs ha gjort en fältarbetsresa till Mellanvästern i USA! Och lär skall ha varit mycket nöjd med sin färd! Det var nu första gången hon styrde kosan mot de här trakterna som i ti-derna fick ta emot stora strömmar skandinaviska - och åländska - emigranter. Som vanligt väntar ni med stor spänning på vad Susanne kommer att bibringa oss för ny kunskap om emigrationen ur ett mellan-västernperspektiv! Vårt fulla stöd åt henne!

Vi ses snart! Och hörs förhoppningsvis också snart igen! Glada emigranthälsningar tills dess!

Eva
Eva Meyer / Ålands Emigrantinstitut
Ålandsvägen 48 / PB 85, 22101 Mariehamn Tel 13325 (kl 12-16) e-post: emi.inst@aland.net

Till börjanMedlemsbrev nr 1 2004

Juli 2004

Bästa medlemmar!

Ett halvår har hastigt rusat förbi och nu är det igen dags för en liten rapport från vårt Ålands Emigrant- institut med många viktiga meddelanden att lägga på minnet!

Emigranternas dag!
Det i tiden närmaste evenemanget är den årligen återkommande och emotsedda "Emigranternas dag"! Datum är fastslaget till söndagen den 18 juli, kl 14.00! Och platsen är Ålands musikinstitut! Alldeles rätt gissat! I år blir det en musikalisk emigrantdag och det är Garfield Sallman från Chicago som kommer till Åland enkom för att uppträda för oss! Han har lovat spela både klassiskt och modernt så att alla får sitt lystmäte. Såsom namnet antyder är Garfield släkt med självaste Warner SalIman, skaparen av den världsberömda Kristusbilden, Lite prat står också på programmet, men av vem och om vad får ni ännu inte veta. Den här gången är det inte värt att komma på alldeles fastande mage. Det finns nämligen inga möjligheter att ordna något desto större kaffekalas i musikinstitutets lokaliteter, utan det bjuds istället på något smått tilltugg och som vanligt trevligt sällskap. Välkomna allesammans, och ta gäster och vänner med!

Fin donation till institutet
På tal om familjen Sallman (Sällman) med rötter i Bråttö, Föglö, har ni kanske observerat i tidningen att institutet i juni fick en mycket fin donation av John och Karin Wennström i New York. Det var Karins uttryckliga vilja att tallrikarna skulle komma till Åland och till Ålands Emigrantinstitut. Och det har nu hennes syster Clarissa Lowry nogsamt skött om att uppfylla. För oss på institutet var det en mycket glad överraskning, och det är inte tu tal om att vi känner oss djupt rörda över att Karin så långt på förhand - redan år 1999 -hade bestämt sig for att de här dyrgriparna en dag skulle komma att kunna beskådas på Åland. För att nu möjliggöra det har vi fått hjälp av Ålands museum, som godhetsfullt upplåtit utrymme för en liten utställning med tallrikarna, kompletterad med information om Warner Sallman och hans föglörätter. Samtidigt har vi passat på att ställa ut den fina praktbibel som i tideroa tillhörde familjen Johannes Albin och Erika Alina Gottberg som var bosatta i Norwood Massachusetts, USA. Johannes Albin Gottberg (1884 -1953) var född i Geta och son till Adolf Johan Gottberg i Olofsnäs och hans maka Juliana Mathilda, f. Fagerström, ävenså från Geta-Johannes Albin emigrerade år 1809 till Norwood tillsammans med brodern Mathias, och där träffade han och gifte sig med Erika Alina (Lina) Karlsson (1877 -1961) från Jomala. Paret hade två döttrar som båda var födda i USA och ogifta. På försorg av amerikaemigranten och släktingen Hildi Verna Nylund med rötter i Djurvik, Jornala, kom Bibeln år 1993 till Åland. Det säger sig självt att det här är fråga om en klenod, varför vi inte riktigt vågat ta risken att ställa ut den i Emigrantinstitutets utställningslokal istället har den förvarats på Ålands museum, och nu har man chansen att fram till slutet av augusti få beundra den praktfulla boken där.

Ny styrelse
I slutet av april var det dags for årets årsmöte, och trots att det redan är en god stund sedan dess, kan det kanske vara på sin plats att nämna några ord om det. Den främsta orsaken är väl för att det den här gången också var dags för val av ny styrelse för följande fyraårsperiod för Föreningen Ålands Emigrant- institut. Till allas glädje ställde sittande ordf. Erik Lindholm upp för nyval, onödigt att påpeka att han åtnjuter allas stöd och fulla förtroende. Inom resten av styrelsen blev det nu ändringar, då till vår stora sorg två av de instiftande medIemmarna, Leena Raitanen och mångårige ordf. Göte Sundberg, nu hade undanbett sig återval. Det är bara alltför ledsamt, men det är väl bara att acceptera att tiden har sin gång och att man ingenting gott får ha för evigt! Detta till trots känns det vemodigt att två av våra trotjänare har dragit sig tillbaka. Ett stort och varmt tack är de båda två värda!!! Utan deras insatser under många, många år vågar man misstänka att det knappast ens skulle ha funnits något emigrantinstitut på Åland idag. Och till all lycka betyder det här ändå inte att inte kontakten finns kvar alltfort! -Vemsom tagit deras plats istället? Ja, det är alls ingen styrelse som går av för hackor, det! Till viceordf. valdes Bertil Lindqvist. Majvor Söderberg åtog sig kassörskapet efter Peter Karlsson, som undanbett sig uppdraget men likväl fortsätter som ordinarie styrelsemedlem. De övriga är Birgitta Andersson, Sol-Britt Kärkkäinen, Göran Pettersson och Hjördis Sundblom. De tidigare suppleanteroa har lovat sköta sitt värv även under de kommande fyra åren: Alf Eriksson, Silvana Fagerholm-Sjöblom, Göta Silander och Lars Sjölund.

Medlemsavgift för år 2004
Till årsmötens obligatoriska punkter hör att fastställa medlemsavgiften for det kommande verksamhetsåret. Så även nu, och det beslöts att avgiften skulle förbli vid det tidigare, dvs 10 €/år. Avgiften kan be talas in på Emigrantinstitutets konto (ÅAB 660100-1206770) och de som till äventyrs glömmer bort den här lilla, men ack så viktiga detaljen får mot slutet av året en påminnelse i form av ett bankgiro. Endel medlemmar har faktiskt varit kvicka i vändningarna och redan passat på att betala medlemsavgiften för i år, så det är att hoppas på att de nu minns det. Om någon blir osäker är det bara att kontakta institutet, så skall vi snabbt utreda de ekonomiska detaljeroa tillsammans!

Den åländska emigrantdatabasen
Sedan senast har jag glädjen att rapportera att arbetet på vår åländska emigrantdatabas har fortsatt hela året! Det är vår alltid lika duktiga och pålitliga Yvonne Blom, som vi haft turen att få hålla kvar, som fortsatt med att läsa Ålandstidningama, sovra ut emjgrantmaterial och skriva in de funna emigranterna i databasen. Nu har hon kommit fram till 1960-talet och antalet inskrivna emigranter är vid det här laget närmare 500 stycken! Ännu finns det mycket material att plöja igenom, bla. Socity Ålands i New York gamla medlemsböcker, som vi fått av föreningen i gåva. Dessutom har Yvonne antecknat mycket annat emigrantmaterial och sammanställt det, jämte källhänvisningar, på datorn. Nu hoppas vi bara att ett vänligt öde skall göra det möjligt för oss att kunna forlänga Yvonnes anställning ännu en tid framöver, så att tidningarna blir genomlästa och allt materialet sammanställt!
Det finns också planer på att så småningom lägga ut en del av databasen på internet. Då blir det möjligt för var och en att söka släkt och vänner bland de åländska emigranterna, men också att dra sitt strå till stacken genom att skicka in uppgifter som kompletterar databasen, både vad gäller helt nya uppgifter, tilläggsuppgifter och ev. rättelser i de uppgifter som redan finns införda! Vi skall också uppmana alla våra kontakter utomlands att skicka in uppgifter, och VIPS! har vi alla ca 10.000 åländska emigranter samlade i en och samma databas!

Hemsidans diskussionssida
Vår fina hemsida, som ni säkert begrundat och beundrat till och från, har fått sig en ny finess tack vare vår utomordentliga webmaster Göran Pettersson! När ni nästa gång tar er en titt på den skall ni observera att det kommit till en diskussionssida där man t.ex. kan efterlysa släktingar och emigranter och även svara på andras efterlysningar. Berätta gärna om era åsikter och funderingar, så att sidan kommer väl igång!
En hemsidesadress skall ni få avslutningsvis den här gången också. Sandra Johnson Witts -med lite foglöanknytning, ävensom österbottnisk -hemsida innehåller spännande släktforskning och uppgifter om livet som immigrant i Amerika. Sök upp och läs! Adressen är http://sydaby.eget.net/ody/emi/jvjb_bio.htm, kort och kraftigt!

Vi ses på "Emigranternas dag"!!! Välkomna med! -Med bästa hälsningar i sommarregnet!
Eva
Eva Meyer

Tel 13325 (kl 12-16 alla dagar , fr.o.m. 16.8 vardagar) emi.inst@aland.net

Det är vår alldeles underbara Minna Nuñez som sköter veckoslutsöppethållningen i sommar, förresten!

Nog såg ni väl också att vår fenomenala Susanne Österlund-Pötzsch fick ett så fint pris för sin doktorsavhandling "AmericanPIus"!?! Utomordentligt! Och tänk vilket lyft för emigrationsforskningen dess- utom!.

P .S. Till alla som undrar: fr.o.m. den 1 sept. kommer vi att ha ett abonnemang på Ancestry .com:s databaser med uppgifter om folkräkningar i USA fram till 1930-talet, emigrantlistor i Boston, Philadelphia m.fl. städer i USA samt mycket annat spännande. Hör av er så tar ni veta mera!

Till börjanMedlemsbrev nr 3 2003

November 2003

Bästa medlemmar!

Emigrantdoktor bakas!
Emigrantdoktor bakas! Nu närmar sig den stora händelse vi väntat på med stigande spänning! - Fredagen den 2l nov. 2003 kl. l2.00 kommer Susanne Österlund-Pötzsch att försvara sin doktorsavhandling, i Åbo, närmare bestämt på Biskopsgatan 8, i Auditorium Salin i Axelia II. Då är det nämligen dags för hennes disputation! Hennes avhandling bär titeln "American Plus. Etnisk identitet hos finlandssvenska ättlingar i Nordamerika" och är ett mycket intressant forskningsarbete, som också innehåller många ålandsättlingar, vilket skymtar fram i sammanhangen.
Det är säkert både en och annan som gärna skulle vilja åhöra Susannes disputation, och lite smått hjälpa till genom att hålla tummarna för henne på ort och ställe. Ingen panik dock, för det här kommer Susanne nog att sköta lika elegant som allt annat hon tar sig för händer!
Nu har jag, har tagit reda på olika möjligheter att ta sig, till Åbo inför den 2l. Det är visserligen lite omständligt att ta sig till dit, men alls inte omöjligt. Om man absolut inte vill övermatta på hotell i Åbo får man pina sig till nattfärjan med avgång från Långnäs (Viking kl. 3.30 och Silja kl. 3.45 och ankomst till Åbo kl. 7.35 resp. 8.00). Med Vikings Ålandskort är priset 6,75 € och för ev. bil 22 € (på dagtur 19 €) och en hytt från Långnäs, ovanför bildäck, torde kosta någonting kring 50-60 €. På Silja kostar en däcksplats l4 € och årskortet berättigar till 50%:s rabatt. En natthytt från Långnäs, ovanför bildäck, kostar i tvåpersoners hytt 124 € till normalpris och i fyrapersoners hytt l40 € och i hytt med fönster l68 € - även här berättigar årskortet till 50%:s rabatt. Beroende på hur många som delar på hytten blir förstås priset billigare än om man har hela hytten för sig själv.
Tillbaka från Åbo till Långnäs går Silja kl. l8.30 och är framme i Långnäs kl. 23.20 - alldeles mänskligt ännu! Viking anträder avfärden kl. 2l.00 och är framme i Långnäs kl. l.00 - alls inte så mänskligt längre! Taxi in till Mariehamn kan man anmäla sig till i informationen så fort man stigit ombord, och den lär skall kosta ca l4 €/person.
Den som tycker att det här låter alldeles omöjligt kan förstås ta färjan dagen innan till Åbo och övernatta på hotell där. Silja avgår kl. 11.20 från Mariehamn på förmiddagen och är i Åbo kl. l7.00, medan Viking avgår lite senare, eller l4.25 och är framme i Åbo kl. 19.50. Då blir det lite tid över för ev. julklappsuppköp eller kanske för ett teaterbesök på Åbo Svenska Teater för att se pjäsen Dogs, dogs, dogs. Det finns paketresor med Viking Line, vilka inkluderar båtbiljett och övernattning (to - fre, avgång kl. l4.25 från Mariehamn och avresa från Åbo på fredagen kl. 2l.00 med hotellövernattning i enkelrum för 88,89,95 el. 119 €, i dubbelrum för 116,124,125 el. 160 €). Alternativt kan man resa på fredagsmorgonsnatten kl. 3.30 från Långnäs och återvända på lördagsmorgonen från Åbo kl. 8.45, och då kostar hotellet för enkelrum 88,89,95 el. 104 € och för dubbelrum 116,l24, l25 el.141 €.

Med flyg tar man sig till Åbo fred. 21 nov. antingen kl. 7.00 eller 8.40 från Mariehamn och anländer till Åbo kl. 7.30 eller 9.10. Återfärden startar kl. 17.20 och kl.17.50 är man tillbaka. Lite tid skall man reservera för bussen ut till flygfältet i Åbo (nr l från Salutorget ut mot flygfältet, OBS! inte ned mot hamnen). Det är European som flyger till Åbo och i planet finns plats för 19 personer.
Priset varierar något. Det dyraste alternativet - troligen för det arbetande folket, utan rabatter - är 359 € tur/ retur. En biljett som bokas mera än fyra dagar före avfärd kostar 282 € t/ r. Bokar man dagen innan kan man få en biljett för l20 € t/ r, vilken dock fordrar att man är borta 1 natt. Pensionärer kan boka sin biljett 1 vecka före, och priset är då 186 € t/r. Telefonnumret till Europeans bokning i Mariehamn är 634560.
Hör gärna av er till Emigrantinstitutet så fort ni insett att det här unika tillfället vill ni för allt i världen inte missa. Vi är troligen en liten samling som planerar att resa iväg tillsammans och även tillbaka efteråt. Jag står gärna till tjänst och bokar si och så enligt önskemål och efter bästa förmåga. på plats på Emigrantinstitutet alla vardagar kl. l2-16!

Hör gärna av er till Emigrantinstitutet så fort ni insett att det här unika tillfället vill ni för allt i världen inte missa. Vi är troligen en liten samling som planerar att resa iväg tillsammans och även tillbaka efteråt. Jag står gärna till tjänst och bokar si och så enligt önskemål och efter bästa förmåga. på plats på Emigrantinstitutet alla vardagar kl. l2-16!

Medlemsrabatt på Hjördis' bok.
Senhöstens andra stora begivenhet ar utgivningen av Hjördis Sundbloms spännande memoarer "En föglöemigrants memoarer"! Den stora tilldragelsen förväntas infalla i månadsskiftet november - december - kanske något förr, kanske något senare! De som haft turen att få bekanta sig med Hjördis' bokmanuskript kan intyga att boken ar synnerligen intressant med händelser ur ett långt och händelserikt liv och illustrerad med ett rikligt bildmaterial.
Åt våra medlemmar har vi tänkt erbjuda boken till rabatterat pris à 20 € / st. Även på utgivningsdagen kommer boken att säljas till specialpris, à 20 €/st., då normalpriset kommer att vara 25 €/st. utgivningsdagen har Hjördis lovat att själv också vara på plats och signera boken åt alla ivriga bokvänner. Av den här anledningen uppmanas ni att minutiöst nagelfara er tidning den närmaste framtiden för att förvissa er om att inte missa dagen, varken för egen del, eller med tanke på vänners och bekantas trevliga lässtunder i stundande juletider. - Bara slå en signal till Emigrantinstitutet mellan kl. l2-l6 vardagar, tel. l3325, och jag lägger undan ert exemplar för signering och hämtning eller ev. postning, eller skicka e-post ( emi.inst@aland.net ) så ordnar det sig nog!

Utställningen i Hammarland tog slut
Ja, såsom tiden rusar på har utställningen i Hammarlands bibliotek hunnit hänga i två månader och nu också tagits ned i.o.m. utgången av oktober. Det blev igen en hellyckad utställning som avslutades med en festlig Emigrantafton torsd. 23 okt. Tyvärr var det datumet inte världens bästa, för många hade skolhöstlov och var bortresa. Men ändå var glädjande många på plats och kvällen blev mycket glad och trevlig!
Vi var igen Överväldigade av det varma och intresserade mottagande Utställningen fick - liksom alla de tidigare utställningarna före det! - och vi vill gärna passa på att skicka ett varmt tack till alla som hjälpte till på olika vis för att göra både utställning och Emigrantafton så lyckade och minnesvärda!

Hälsningar från Portugal
I år höll organisationen AEMI (The Association of European Migration Institutions) sitt årsmöte med tillhörande konferens i Lissabon i månadsskiftet sept. - okt. Programmet var som alltid digert, t.o.m. så att turistandet den här gången sköttes under två dagar före själva. Konferensen. Mycket humant däremot ur en morgonsömnig verksambetsledares synvinkel var att ingenting alls hände före kl. 9.30 på morgonen! - I år löd temat "The Second Generation Emigrants" och konferensen handlade om emigranternas barn, den första generation som föddes, eller föds, i det nya hemlandet, antingen från en historisk synpunkt eller ur nutidsperspektiv. Mycket riktigt visade det sig att många av föredragshållarna närmade sig ämnet ur en sociologisk vinkel, med fokusering på dagens emigranter, och kanske i ännu högre grad på dagens immigranter. Bland många intressanta ämnen behandlades bl.a. invandringen idag till värdlandet Portugal, likaväl som portugisättlingarnas möjligheter att slå sig fram i det kanadensiska samhället, ryska invandrares situation i dagens Finland likaväl som ryska judars invandring i Israel, mexikanernas invandring till USA i historisk tid jämfört med idag och irländarnas identitetsproblem i det brittiska samhället. Vad studiet av åländska emigrantättlingar i Nordamerika beträffar har Susanne Österlund-Pötzsch just precis kommit med ett bidrag till diskussionen i.o.m. att hon publicerat sin doktorsavhandling, som ni kommer att ha stor njutning och behållning , av att läsa. Även vad gäller dagens Åland var temat mycket aktuellt med tanke på de flyktingfamiljer som funnit en fristad och ett nytt hem har och vilkas barnvaxer upp i sitt nya samhälle troligen under ratt annorlunda premisser än vad deras forna hemland skulle ha bjudit.

Emigrantmaterial samlas och sammanställs
Under arets två sista månader är var duktiga "arbetsprövare" från i somras, Yvonne Blom, anställda på institutet och arbetar med att sammanstalla emigrantmaterial ur gamla Ålandstidningar och ur Society Ålands i New York gamla medlemsböcker. Det är förstas frågan enbart om numera bortgångna emigranter, i den mån material finns att finna om dem, vilket med tiden sedan skall bli till en databas. Mycket hjälp kommer vi att vara i behov av för att komplettera med, och både tips och synpunkter är mycket välkomna!

Med det vill jag skicka de soligaste hälsningar i höstmörkret till er alla!

Eva

Till börjanMedlemsbrev nr 2 2003

Mariehamn, juni 2003

Bästa medlemmar!

Karin Wennströms bisättning den 7 juni 2003 i Geta kyrka och minnesstund
En vacker lördag med skir försommargrönska samlades många anhöriga och vänner för att närvara vid den högtidliga andaktsstunden för Karin Wennström i Geta kyrka och bisättningen på kyrkogården. Därpå följde en stämningsfull minnesstund uppe på Soltuna restaurang på Getabergen.

Det är många, många anhöriga och trogna vänner som velat hedra Karins minne och uppvakta med en inbetalning till förmån för Ålands Emigrantinstitut, vilket vi tackar allra vördnadsfullast för. Ävenså ville Society Åland i New York hedra och tacka sin mångåriga styrelseordförande och medlem Karin Wennström med en mycket generös donation på $ 1.000. Även till Society Åland sänder vi vårt allra varmaste tack och hoppas att de goda kontakterna och samarbetet skall fortsätta även framöver.

Ålands Emigrantinstitut var på sitt sätt Karins speciella skötebarn, det var ju hon och maken John som i tiderna tog initiativet till det och talade varmt för att det skulle förverkligas. Nu är både Karin och John borta och det känns som om ”gudföräldrarna” skulle ha lämnat oss. Men även efter detta förenas vi i tanken på att arbetet och verksamheten vid Emigrantinstitutet skall fortsättas i deras anda, med målmedvetenhet, ett aldrig sinande intresse och siktet inställt på framtiden. Vi är alla fast beslutna att fortsätta där de blev tvungna att avbryta sitt verk. Det är med tacksamhet vi tänker tillbaka på deras insatser och engagemang för Ålands Emigrantinstitut.

”Emigranternas dag”
Sönd. 29 juni 2003, kl. 14.00 är det rätta datumet och tidpunkten för årets stora begivenhet ”Emigranternas dag”. Platsen i år är Önningebymuseet i Jomala, Önningeby! På programmet står föredrag av museets chef Kjell Ekström om konstnären Thure Bengtz från Jomala som emigrerade till USA och där även blev professor i konst. Ett besök i Sjöbloms torpar- och emigrantmuseum utlovas också. Sedan blir det kaffe med dopp och tid att umgås och prata och utväxla tankar i trevligt sällskap! Sommaröppethållningen börjat
Trots det nyckfulla vädret är det faktiskt sommar nu på allvar. Det märks inte minst på att Emigrantinstitutet igen har veckoslutsöppet. Under tiden 7.6 – 10.8 kan man besöka institutets basutställning, med eller utan sina vänner och gäster från när och fjärran. Öppethållningstiden är densamma, kl. 12-16. I år är det Marielle Fellman, elev vid Ålands yrkesskola, som tar emot under helgerna. Hon är en ”gammal bekant” till oss, för i våras var hon på en tvåveckors praktikperiod och utförde ett trevligt bildspel på dator om Emigrantinstitutet. Hennes arbete låg sedan som grund för den lilla utställning institutet presenterade sig med i lagtingets aula på Nordiska släktforskarkonferensen som ägde rum 25-27 april 2003. Medlemsavgift 2003
Årsmötet ägde som bekant rum den 27 april och sittande ordf. Erik Lindholm återvaldes enhälligt för följande verksamhetsår. En annan punkt som alltid hör till på ett årsmöte är fastställandet av medlemsavgiften för året. Så skedde också nu och det beslöts att den skulle förbli vid detsamma som förra året, dvs 10 e. Bifogat finns nu inte bara en inbjudan till ”Emigranternas dag” utan också en giroblankett för inbetalning av medlemsavgiften för år 2003. – Det finns faktiskt endel medlemmar som redan hunnit betala sin avgift för i år, så de förväntas bara komma ihåg det och nu hoppa över till nästa år. Allt finns antecknat, så ingen panik!

Medlemsresa till Hangö
I senaste medlemsbrev stod det om planerna på en medlemsresa till Hangö för att titta på en emigrantutställning, ”Hangö-Concord USA-Petroskoj-Helsingfors”, som handlar om tre generationer av familjen Rimpilä, ursprungligen hemma i Sotkamo. Far och mor hade planer på att emigrera till Amerika, men kom dock aldrig längre än till Hangö. Däremot emigrerade sex av parets nio barn, och två av dem kom faktiskt att sluta sina dagar som emigranter i Sovjetunionen, ditlockade av tanken på att delta i uppbyggandet av den socialistiska karelska republiken. Två av barnbarnen, uppvuxna i Sovjet, har numera återvänt till Finland och det är de som delat med sig av familjens levnadsöden och lånat ut det fotomaterial utställningen bygger på. I Hangö finns även det gamla emigranthotellet och –kontoret kvar, likaså Smörmagasinet och avgångsterminalen, där hundratusentals emigranter i tiden vinkade farväl till sitt gamla hemland. Tanken är att både besöka utställningen och delta i en guidad rundvandring med museiamanuens Marketta Wall som ciceron. Det enda smolket i glädjebägaren är att utställningen, som öppnade 8 maj, endast är öppen t.o.m. sönd. 3 aug. 2003. Det betyder att resan borde ske mot slutet av juli eller i början av augusti, då många ännu är fullt upptagna med att peta i trädgården. Det bästa blir väl att de som är intresserade att följa med anmäler sitt intresse till Emigrantinstitutet (tel. 13325, kl. 12-16, helst vardagar sommaröppethållningen till trots, eller per e-post: emi.inst@aland.net ). För dem som har egna planer på att besöka Hangö under sommaren kan jag berätta att museet är öppet tisd.-sönd. kl. 11-18, torsd. även kl. 18-19 och den guidade rundvandringen görs varje torsdag eftermiddag, om jag inte direkt missminner mig. (Se även: www.hango.fi , kultur och fritid, Hangö museum) Emigrantinstitutets högskolepraktikant
Den som noga studerat ”Sunds Aktuellt” har säkert upptäckt att ett spännande emigrationsforskningsprojekt pågår med Finby i Sund som centrum. Det är vår mycket duktiga och energiska högskolepraktikant Minna Nuňez-Garces, själv uppvuxen där, som gör efterforskningar under juni och juli om återverkningarna av emigrationen och de återvändande emigranterna på ett lokalsamhälle vad beträffar det ekonomiska och materiella, arbetstekniker och –verktyg samt på det mentala och samhälleliga planet. Minna har redan under några veckor samlat in mycket och intressant material, som hon så småningom skall sammanställa och som vi med tiden får oss presenterat. Vi tackar varmt alla som hjälpt, och hjälper, till med tips och information och ser med iver fram emot resultaten!

Arbetsprövning på Emigrantinstitutet
Det är inte bara Minna som för tillfället är engagerad vid Emigrantinstitutet. Även en annan duktig och energisk dam kan man få träffa här hos oss nu under sommarhalvåret. Det är Yvonne Blom som är på institutet vissa dagar i veckan för en period av arbetsprövning. Hon arbetar bl.a. med fotoarkivet, med att ordna upp och förteckna filmer och bildmotiv, och provar också på reprofotografering. Vidare utför hon skrivuppgifter på dator, transkriberar intervjuer och arbetar med ett kartotek över materialet i institutets urklippsverk. Yvonne är en riktig ordningsmänniska som gör ordning av kaos där stackars verksamhetsledaren går bet, och jag kan bara lova att den som en dag får henne anställd hos sig får en kraft att lita på i alla väder!

Emigrantutställning i Hammarlands bibliotek i september
Det var en mycket intensiv utställningsvinter och –vår för institutet, med emigrantutställningar i Föglö, Finström och Eckerö och mycket trevliga emigrantkvällar i anslutning till, i alla tre kommunerna. Sedan blev det sommar och andra begivenheter att tänka på. Dock har vi i kikaren en emigrantutställning till, och det rättare sagt i Hammarlands bibliotek i september. Bibliotekarien där, Taina Saarela, har kontaktat oss och förhört sig om ifall inte det skulle kunna tänkas. Och det låter ju onekligen trevligt! Det får vi allt återkomma till när vi först njutit av sommaren och alla dess fröjder.

SFHS:s hemsida
En ny  hemsidesadress skall jag passa på att avsluta med för de datorhugade: Den leder till The Swedish Finn Historical Societys i Seattle hemsida med en massa spännande innehåll, även endel åländskt material. Adressen lyder: http://www.sfhs.eget.net/ . Vill man ha tag på den nya chefredaktören så heter han Gunnar Damström och kan enligt mina uppgifter nås på två olika e-postadresser - av någon anledning. Den ena lyder gdamstrom@autoproengr.com och den andra bergvik@msn.com , av vilka jag enbart provat på den första, och det går även bra att skriva på svenska till honom.
Med bästa sommarhälsningar till alla från Ålands Emigrantinstitut!

Eva Meyer

Öppet kl. 12-16                  Tel. 13325         Fax: 21026        e-post: emi.inst@aland.net

Till början

Medlemsbrev nr 1 2003

Mariehamn, april 2003

Bästa medlemmar!

Från New York har vi nyligen nåtts av sorgenyheten att den oförtrutna ålandsvännen och Ålands Emigrantinstituts aldrig svikande beskyddarinna Karin Wennström lämnat oss. Karin och hennes make John är de personer som Emigrantinstitutet har sin tillkomst att tacka för. Trots sin svåra sjukdom intresserade sig Karin in i det sista för institutet och dess verksamhet och bidrog på alla upptänkliga sätt till dess förkovran. Det är vemod och saknad, men också stor tacksamhet som fyller oss inför sorgebudet om hennes bortgång.

Här hemma har ett intensivt emigrantår kommit igång, med redan flera utställningar och trevliga emi-grantaftnar. Som bekant pågick utställningen i Föglö bibliotek, vilken öppnades den 12 december ifjol, t.o.m. den 12 februari i år. Den 29 januari var det dags för den första, hellyckade, programkvällen med emigranttema. Det blev en minnesvärd kväll mitt i smällkalla vintern och vi var så glada över att ett femtiotal personer hade vågat sig ut i köld och mörker. Det var mycket roligt att se Hjördis Sundbloms film från slutet av 50-, början av 60-talet med föglöbor i New York. Jag gissar att mången i smyg fick stryka en tår ur ögonvrån vid återseendet med nu redan bortgångna släktingar och vänner. - Nu pressar vi på stackars Hjördis att hon också måste göra en talad version av filmen. Och hon börjar faktiskt redan mjukna vid tanken! På biblioteket i Föglö var man snabb att fråga efter filmen, så med tiden kommer den att finnas där också. Och med Hjördis som kommentator och allt! Lite bör hon dock få samla krafterna först, för jag har kört hårt med henne hela våren. Läs vidare, så ser ni varför…

Efter Föglö stod Godby bibliotek i turen för en emigrantutställning. För en stund bröt kallsvetten ut på min panna för det visade sig att det insamlade materialet från Finström var mycket knapphändigt! Vän-liga människor tipsade dock om vart jag skulle vända mig och andra vänliga personer lånade hjälpsamt ut bilder och delade med sig av sina kunskaper, och sist och slutligen blev utställningen riktigt trevlig. Många vänliga personer har också efteråt kommit med värdefulla tips och information, så med tiden skall nog också Finström som emigrantkommun bli dokumenterad. Den 24 mars var det så dags för en Emigrantafton också i Godby! Även här var uppslutningen överväldigande! I det närmaste 60 personer hade begett sig ut i vårvinterkvällen! Inför programmet hade vi fått flytta över till ett klassrum i skolan tvärsöver gården, och ärligt talat var det en rätt så munter syn att se alla dessa stora, långa herremän vika ihop sig på småskolelevernas minimala stolar. Det kan ju ha varit intressant att åter en gång se på världen ur det perspektivet, om än inte överhövan bekvämt. Och igen lyckades Hjördis Sundblom trolla fram en film med åländska emigranter! Den här gången var det framförallt saltvikare, getabor och fin-strömmare, men även endel föglöbor som fångats av  kameralinsen. Tre goda middagar och tre trevliga aftnar hemma hos Hjördis betingade det oss, innan John Malmquist – getagosse ursprungligen, men med många New Yorkår bakom sig – hade lyckats identifiera stora flertalet personer som förekom i filmen. Några namn saknas ännu, men ryktet säger att ytterligare någon redan identifierats, och vi är mycket tacksamma för uppgifter om dem.

Den 2 april hade vi en mycket trevlig vernissage för emigrantutställningen i Eckerö Post- och tullhus. Den utställningen pågår ännu, t.o.m. den 28 april, och kan beses under Postens öppethållningstider. Nu blir det strax en tredje Emigrantafton, onsdagen den 16 april med början kl.19.00 i stora salen i Eckerö Post- och tullhus. För den som inte tidigare haft tillfälle att bekanta sig med själva utställ-ningen tänkte vi hålla Postens utställningsrum öppet mellan kl. 18-19, dvs en timme innan själva programmet börjar. I brevet ingår ett litet inbjudningskort ut vilket programmet framgår. – Det är tack vare Nordens Institut på Åland, som så godhetsfullt lånat ut skärmutställningen ”Scandinavian Roots – American Lives” (Rötterna i Skandinavien – livet i Amerika) åt oss, som vi haft en så fin bas att bygga utställningar med lokal anknytning kring. Samma skärmar fungerade också som bas för den emigrant-utställning som i höstas visades i Ålands museum.

För den som ännu inte noterat att det den 25-27 april blir stor Nordisk släktforskarkonferens i Mariehamn kommer här en upplysning om det, och för övriga en påminnelse om att stora saker är på gång! Deltagande i konferensen är gratis, men man måste i alla fall anmäla sig! Av Erik Sjöblom på arkivet har jag fått följande adresser, där en anmälningsblankett skall finnas (Hups! ännu har jag inte kontrollerat det, men förhoppningsvis Erik!):
http://www.genealogia.fi/paivat/nordisktraff_2003.htm
http://www.genealogia.fi/indexr.htm
http://www.disnorge.no/nordgen/

Den som själv inte har dator och vill ha hjälp med sin anmälning får gärna vända sig till Emigrantinstitutet, så får vi se till att det blir gjort! (Tel. 13325, kl. 12-16!)

När sedan konferensen är slut och Ålands landskapsarkivs 25-årsdag också är firad, är ännu inte allting roligt slut! Kl. 14.00 denna samma söndag, den 27 april håller Föreningen Ålands Emigrantinstitut sitt årsmöte i filmsalen i Ålands museum. Först blir det genomgång av de stadgeenliga handlingarna och sedan ännu något lättsamt, litet program. Det kommer det att stå utförligare om i ”Föreningsrutan” i tidningarna när den dagen rycker närmare. Så håll ögonen med er!

På tal om datorer vill jag påpeka för alla som inte på en tid tittat på Emigrantinstitutets hemsida, att den under vårens lopp fått sig en stilig uppryckning, med nytt utseende, ny sidindelning, inte enbart föråld-rad information och t.o.m. – min önskedröm – ett fotogalleri. Där kan man nu beskåda bilder från de senaste utställningarna, isynnerhet ifall man hade oturen att inte finna ett lämpligt ögonblick för att själv fara och titta på dem. Det är vår duktiga och kunniga och mycket inspirerande medlem Göran Petters-son som åtagit sig att sköta sidan, och medges måste att vår tacksamhet känner inte några gränser! – Adressen lyder: http://home.aland.net/m03605/

Någon kanske funderar från i höstas över vad som blev av det senaste samarbetsprojektet med Ålands yrkesskolas elever, vilket startade i början av december med prof. Olavi Koivukangas’ besök. Nu är det genomfört och resulterade i en skrift på drygt femton sidor, kallad ”Australien och New Zeeland, lyckan långt hemifrån”. Några små korrigeringar skall eleverna ännu göra i den, och småningom efter den 28 april – dagen då deras examensarbete skall vara inlämnat – kan man börja vänta på den riktigt slutgiltiga versionen. Den kommer att bli en fin introduktion för kommande årskullar vid skolan i ämnet kulturgeografi och en fin introduktion för var och en som vill få en första inblick i de speciella förhållanden som rådde för dem som emigrerade till den här delen av världen.

Som information till alla våra medlemmar vill jag avslutningsvis meddela att Emigrantinstitutet pre-numererar på ett antal intressanta tidningar, som finns att läsa på kontoret eller möjligtvis att låna hem, för den som kan tala vackert för sin sak. Det är bl.a. Norden News, världens enda finlandssvenska tidning som utkommer i New York, tidskriften Migration som utkommer med fyra nummer i året och utges av Migrationsinstitutet i Åbo, Finlandsbron med sex nummer årligen, i vilken skrivs mycket om utlandsfinländarnas villkor och förhållanden, de fina tidningarna My Planet USA & Kanada och Aust-ralien & Nya Zeeland, vilka vår förre ordförande Göte Sundberg gav i julklapp till institutet och Emi-grantnytt som utges av bl.a. Svenska Emigrantinstitutet i Växjö, samt slutligen tidskriften Quarterly som utkommer med fyra nummer i året och utges av SFHS (The Swedish Finn Historical Society) i Seattle och som omspänner ett nätverk av ca 650 medlemmar med finlandssvensk bakgrund. Efter Bjarne Henrikssons bortgång fungerar numera verksamhetsledaren vid Emigrantinstitutet som kontaktperson på Åland för SFHS, så hör gärna av er om det är någonting ni funderar över i den delen av världen, så skall vi hjälpas åt att ta reda på det!

Med bästa vårhälsningar från Emigrantinsitutet!

Eva Meyer
(tel. 13325, kl. 12-16 / fax 018 – 21026 / e-post: emi.inst@aland.net )

Till börjanMedlemsbrev nr 2 2002

Bästa medlemmar!

Nu är det inte mera långt tills julen är här, och sedan ett stenkast till och det är nyår!

Ett litet meddelande kommer här tillsammans med vår önskan om riktigt sköna, fridfulla helgdagar!

Såsom ni kanske alla har noterat pågår som bäst utställningen "Rötterna i Skandinavien - livet i Amerika" (Scandinavian Roots - American Lives) i biblioteket i Föglö. Öppethållningstiderna är följande: Månd. kl. 10-13 och 16-19, onsd. kl. 10-13 och torsd. kl. 18-21. Dock bör ni inför ert Föglöbesök beakta att bibliotekarien Berit Andersson har jullov t.o.m. 30.12 och fr.o.m. 2.1 är det öppet som vanligt, förutom månd. 6.1. 2003 som förstås är en helgdag.
Utställningen fortsätter t.o.m. onsd. 12.1, då den tas ned. Och sedan står Finström och Godby bibliotek i turen. Där kommer utställningen - i en annan form - att visas mellan ca 15.2 - ca 15.3 eller t.o.m. utgången av mars månad. Rundturen slutar därefter med en utställning ute i Eckerö.

Nu skall ni också passa på att notera datumet onsd. 29.1. 2003, kl. 19.00-22.00, för då blir det spännande "Programkväll med Ålands Emigrantinstitut" i Föglö bibliotek. Än så länge är programmet hemligt, och avslöjas först då dagen rycker närmare!

Med vänlig hälsning från Ålands Emigrantinstitut

Eva Meyer

Till början

Medlemsbrev nr 1 2002

Bästa medlemmar!

Året närmar sig så småningom sitt slut, men ännu är det mycket som skall hinnas med innan det blir dags för julskinka och nyårslyckor! Det har varit en intensiv sommar och höst och senhösten verkar också fortsätta i samma stil!

Ett sorgebudskap
En stor förlust drabbade Föreningen Ålands Emigrantinstitut genom sorgebudet om styrelsemedlemmen landskapsarkivarie Bjarne Henrikssons plötsliga bortgång i oktober. Han ingick i den grupp som Göte Sundberg samlade kring tanken på ett åländskt emigrantinstitut och som fr.o.m. 1989 engagerat arbetade för att få det till stånd. Alltsedan Föreningen Ålands Emigrantinstitut grundades 1995 och den första styrelsen utsågs ingick han som ordinarie medlem. Han hade ett brinnande intresse för emigrationsforskningen och tog genom regelbunden kontakt aktivt del i emigrantinstitutets verksam- het och utveckling. - Bjarnes plats i styrelsen är nu tom och kommer att bli svår att fylla.

Nya medlemmar
Glädjenyheter finns det också att rapportera. Under året har föreningen fått en hel del nya medlemmar som vi hoppas skall trivas med oss, och vi önskar dem hjärtligt välkomna med i vår verksamhet!

Spirkasen 28
Senaste nummer av tidningen Spirkasen, som ges ut av Ålandsforskarna och där Föreningen Ålands Emigrantinstitut alltemellanåt har ett bidrag infört, har nu utkommit. Alla som snällt brukar betala sin medlemsavgift får nu avnjuta det senaste nya i Spirkasväg! Vårt bidrag utgör ett kort referat av …

"Emigranternas dag"
… eller rättare sagt av Marianne Forsblads föredrag om skandinaver i Seattle med omnejd. Hon förestår The Nordic Heritage Museum i Seattle, Washington, USA, och hade kommit ända därifrån för att med sin närvaro hedra vår "Emigranternas dag" och för att stå för festtalet. Att många ålänningar har släktband till Seattle förstod man av de många frågor och kommentarer som riktades till Marianne. Det var söndagen den 25 augusti som festen ägde rum i Medis' festsal i Mariehamn. Att "Emigranternas dag" lockade många att komma en så solig och varm söndagskväll var glädjande! Ca 60 personer var närvarande och några hade t.o.m. fastnat i färjkön från Föglö, tyvärr!

Utställningen "Rötterna i Skandinavien - livet i Amerika" och CD-rom Emigranten
I början av hösten yppade sig hastigt och oväntat ett tillfälle att få visa skärmutställningen "Scandinavian Roots - American Lives" ("Rötterna i Skandinavien - livet i Amerika" som vi översatte det till) i entrégalleriet på Ålands museum mellan 17.9 - 6.10, i samarbete mellan Nordens Institut på Åland, Ålands museum och Ålands Emigrantinstitut. Utställningen var på väg från Helsingfors till Sverige och mellanlandade på Åland. På den nordamerikanska kontinenten cirkulerar den alltsedan våren 2000 ända till utgången av det här året. De nordiska länderna har producerat den i samarbete och den har bekostats av Nordiska ministerrådet i Köpenhamn. Samtidigt passade Emigrantinstitutet på att visa också en del av sina egna samlingar på Ålands museum. Vernissage blev det tisdagen den 17 september och det var många glada ansikten som syntes på museet den kvällen. Uppskattningsvis 112 personer hade kommit för att inviga utställningen.
Men programmet var inte slut med det! Från Göteborg hade forskarna Inger och Per Clemensson kommit resande för att ge en intressant presentation av CD-rom "Emigranten", som i sin nya version utkom förra hösten. Vi fick oss förevisade alla databaserna på skivorna och vad som finns att hitta på dem. Att ämnet intresserade kunde man sluta sig till av att filmsalen var proppfull med ivriga åhörare. Avslutningsvis donerade Clemenssons bokserien "Göteborgs-Emigranten 1-6" och "Emigrantforska steg för steg" till Ålands Emigrantinstitut och till Ålands museum CD-Rom "Emigranten", som nu finns installerad på den allmänna datorn där för allmänt bruk. - Javisst! Utställningskatalogen var mycket intressant och det visade sig att den delades ut gratis. Nu har ännu en liten sats kommit från Danmark och om någon gärna skulle vilja ha ett exemplar av den finns det att hämta på Emigrantinstitutet. Ring eller titta in så ordnar det sig!
Vad utställningen "Scandinavian Roots - American Lives" beträffar har det just blivit klart att den kommer att visas i Föglö bibliotek under december - januari. En monter med emigrantföremål kommer institutet också att ställa ut samtidigt, bl.a. blir det premiärvisning av en donation av kuvert som av emigranten sänts till barndomshemmet ifrån fjärran land. - Det finns planer på att utställningen sedan skall visas även i Eckerö och kanske någon annanstans ute i bygden.

Föredrag "Hangö som emigranternas avfärdsort"
I samband med utställningen inbjöd Ålands museum, med Ålands Emigrantinstitut som medarrangör, amanuens Marketta Wall från Hangö museum för att berätta om en kanske lite mindre känd era i Hangö stads historia, nämligen som huvudsaklig avfärdsort för emigranterna. Antalet ålänningar som före år 1915 tog den här vägen på sin resa västerut är heller inte alldeles litet. Det kan man se i Migrationsinstitutets i Åbo emigrantregister på internet (www.migrationinstitute.fi). Marketta visade spännande bilder och vi fick lära oss att det egentligen var smörexporten från Finland till Hull som var huvudsaken och emigranttrafiken fick sedan rätta sig efter den. Hon berättade också att kajen och Smörmagasinet, likaväl som emigranthotellet ännu står kvar, varför vi genast började spinna på en …

Medlemsresa till Hangö våren 2003
… med Marketta som guide! I början av maj öppnar dessutom en utställning i Hangö museum om tre generationer emigranter, vilken vi samtidigt skulle passa på att bekanta oss med. Allting verkar som bäddat för ett trevligt besök i emigrantstaden Hangö nästa vår, varför alla uppmanas lägga den här tanken bakom örat! På vårkanten får vi återkomma i ett medlemsbrev till de här planerna!

Medlemsavgiften för år 2002
I senaste brev fanns den årliga medlemsavgiften på 10 e och Emigrantinstitutets kontonummer angivna. De flesta har redan betalat sin årsavgift för i år - stort tack för det! - och kan snabbt hoppa vidare till nästa ämne, men den som glömt bort den här lilla, men viktiga detaljen hittar i brevet ett inbetalningsgiro.

Nytt skolsamarbetsprojekt i dec. 2002 - jan. 2003
Strax inleds ett nytt skolsamarbetsprojekt med Ålands yrkesskola, rättare sagt i dec. 2002 och fortsätter in på vårterminen 2003. Det är årets tredjeklassister på Sociala och samhälleliga programmet som skall bekanta sig med åländsk emigration och den här gången kommer vi att rikta blickarna mot Australien och Nya Zeeland. Tanken är att göra ett läromedel som även kommande årskurser kan ha glädje och nytta av, då det visat sig att i skolböckerna i geografi de här länderna s.g.s. helt förbigåtts med tystnad.
- Projektet inleds stort med en föreläsning för eleverna av självaste australienexperten Olavi Koivukangas från Migrationsinstitutet i Åbo. Han kommer att i ord och bild berätta om emigrationen från Finland till den här delen av världen och har lovat att även krydda med möjligast många åländska emigrantöden.

Emigrantföreläsning månd. 2 dec. samt hälsningar från Stavanger
Då Olavi Koivukangas en gång är här har vi tänkt passa på och bett honom hålla ett föredrag också för föreningens medlemmar. Och det har han lovat ställa upp på! Istället för ett höstmöte på kvällen kallar vi det nu för en emigrantföreläsning, som kommer att äga rum månd. 2 dec. kl. 14.00 på Sjöfartsmuseet! Vi beklagar att tidpunkten på dagen för en del inte är så passlig, men det är så att Olavis plan tillbaka går vid ½ 5-tiden och natten vill han tillbringa hemma i sin egen säng i Åbo!
Vidare på programmet den här eftermiddagen står ett litet anförande om intryck och erfarenheter från årets årsmöte för de europeiska emigrantinstituten inom organisationen AEMI - The Association of European Migration Institutions. Årsmötet hölls i Stavanger vid Norges västligaste kust ut mot havet de sista dagarna i september - och där var även vårt institut representerat. Temat för mötet var "De återvända emigranterna", återflyttningen och dennas betydelse för utvecklingen i emigranternas hemland. Också för Åland torde den här föga undersökta aspekten av emigrationen ha en inte alldeles så ringa betydelse! - Kaffe med dopp blir det som avslutning! Välkomna! - Vi ses!

Med bästa hälsningar från Ålands Emigrantinstitut!

Eva Meyer

Öppet kl. 12-16
Tel. 13325
Fax: 21026
e-post:
emi.inst@aland.net

 

 

Medlemsbrev 1, 2008

 Kära emigrantmedlemmar!                                                                    Juli 2008

 Ny styrelse i föreningen.

Nu har en ny styrelse tillträtt! Årsmötet den 28 april i Stensalen på Ulfsby källarkrog avlöpte, som van­ligt, gemytligt och i god anda. Den tidigare styrelsen be­viljades ansvarsfrihet och årsmötet omfattade planerna för det kommande verksamhetsåret.

Föreningens hedersordförande Göte Sundberg var också närvarande, och han uppvaktades med ett väl­förtjänt diplom över sin unika position som världens första och hittills enda hedersord­förande i Före­ningen Ålands Emigrantinstitut. Förslaget att utse även en hedersmedlem vann enhälligt gehör på års­mötet, och för något sådant kunde väl ingen ha kvalificerat sig bättre än Hjördis Sundblom! Även hon fick mottaga ett diplom, en tillhörande ros och ett stort tack för alla år av arbete och bemödanden för att befrämja föreningens och Ålands Emi­grantinstituts arbete.

De avgående styrelsemedlemmarna Birgitta Andersson, Göran Pettersson och Hjördis Sundblom samt suppleanten Alf Eriksson tackades varmt för sitt arbete i styrelsen under den nu avslutade perioden. Nya i styrelsen blev istället Tor-Erik Eklund och Ingemar Ekman samt som suppleant Göran Karlberg. Vid konstituerande styrelsemötet den 20 maj återvaldes Bertil Lindqvist till vice­ordförande och Majvor Söderberg till kassör. Erik Lindholm fick årsmötets förnyade förtroende redan under årsmöteskvällen. Övriga i styrelsen är Peter Karlsson och Sol-Britt Kärkkäinen, me­dan Ben-Eric Pahlman, som också ut­setts av årsmötet, såg sig tvungen att avböja äran. Suppleanter är Silvana Fagerholm-Sjöblom, Göran Karlberg, Göta Silander och Lars Sjölund. – Det ser alltså lovande ut inför det nya verksamhetsåret, inte sant!?!

 ”Emigranternas dag” 2008

I år igen firar vi ”Emigranternas dag”, och det närmare bestämt lörd. den 9 aug. 2008 i ladugården på Pellas i Granboda! Det är alltså nästa viktiga evenemang att pricka in i almanackan! Vår festtalare i år är Patty Conroy, släkt med familjen Lundberg från Granboda och från Hammarland. Hon har lovat be­rätta om sin släktforskning och hur hon hittade sina åländska rötter. Vi får också göra ett besök i den nyöppnade Skeppargården. Tag gärna släkt och glada vänner med er och kom!

 "Ryska” utställningen

Vår ”ryska” utställning fortsätter sitt resande och har i år visats den 31.3-11.5 i Peräseinäjoki, på Mig­rationsinstitutets i Åbo Regioncentrum i Österbotten. Där ställde vi ut i f.d. kommunalsalen, en arki­tektoniskt fantastiskt vacker sal. För tillfället är utställningen lockbete på Hangö frontmuseum i Lapp­vik halvvägs till Hangö. Vernissage var det den 23 maj och utställningen hänger kvar där t.o.m. den 23 aug. Därpåföljande veckoslut bär det av till Malmö och de rikssvenska, riksomfattande Släktforskar­dagarna 2008, som äger rum den 29-31 aug. ”Ryska” utställningen skall visas i foajén utanför stora kongresshallen i Europaporten, där Släktforskardagarna hålls. Dessutom har Ålands Emigrantinstitut fått 30 min. ”muntur” att presentera hur utställningen byggdes upp och utformades på Släktforskar­dagarnas Redaktörskonferens. Det blir spännande dagar för vår utställning! (Läs gärna mera om årets riksomfattande Släktforskardagar i Malmö på www.malmo2008.se )

 Utställning om Titanic på Ålands sjöfartsmuseum

I sept., rättare sagt den 23 sept., blir det dags för följande begivenhet! Då öppnar vi en utställning om Titanic, vilken är producerad av Migrationsinstitutet i Åbo. Platsen är Ålands sjöfartsmuseum, som kommer att stå värd för utställningen, som sedan pågår t.o.m. den 4 jan. 2009. För något år sedan reste den här utställningen flitigt runt på fastlandet, och nu står vi på Åland i turen att få visa den. Vi kom­mer också att komplettera med några porträtt av åländska passagerare som ävenså befann sig på den ödesdigra färden.

 ”European Migration Heritage Week” 4-11 okt. 2008

För att uppmärksamma den alleuropeiska ”European Migration Heritage Week” i år har vi bett Lars Soldéus komma och berätta om ålänningar som arbetade för fiskuppköpare och –sumpar från Stock­holm. Alldeles riktigt! I våras var han inbjuden till Sjöfartsmuseet, men den som missade hans intres­santa föredrag då, får nu sin chans!!!

In the Footsteps of Nicholas Delin på Ålands museum

Men Titanic är inte allt det bjuds på i höst! Den 23 okt. presenterar vi utställningen ”In the Foot­steps of Nicholas Delin”, som är sammanställd av vår från tidigare bekante prof. Brian B. Magnusson, själv svenskättling från Tacoma, i nordvästra USA och numera bosatt i Sverige. Utställningen heter på sven­ska ”I Nicholas Delins fotspår: Svenskarna i Tacoma, Washington, under 150 år” och berättar om den svenskspråkiga emigrantbefolkningen i Tacoma och Pierce County i Washington under tiden 1850-2000. Det är Ålands museum som kommer att stå värd för ”Nicholas Delin”, som visas t.o.m. 16 nov. Utställningen producerades ursprungligen år 1996 till 150-årsjubi­leet av det amerikanska MIGRA­TIONSÅRET 1846-1996, till vilket Tacoma bidrog med ca 20 olika evene­mang och prof. Magnusson med hela 4 utställningar! Just nu visas ”Nicholas Delin” på Utvandrarnas hus, i Svenska Emigrantinsti­tutets lokaliteter i Växjö t.o.m. aug. 2008. Och efter sin tur till Åland skall ”Nicholas Delin” återvända till USA igen. 

I samband med utställningen kommer prof. Brian Magnusson att föreläsa för oss under rubriken "Någ­ra iakttagelser om tidig svensk bosättning i nordvästra Amerika" och "Tidiga nordiska landskaps­målare i Amerika". De exakta datumen får vi veta när den tiden kommer närmare!

 Julutställningen från ifjol

Ni har säkert förra vinterns julutställning om Haddon Sundblom och hans ”Coca-Colagubbe” i gott minne alltfort!? För att hedra fölgöättlingen Haddon Sundblom och i lika hög grad hans släktingar och andra föglöbor kommer vi att vid juletiden i år visa utställningen på Föglö bibliotek. Exakta datum får ni inte veta just nu, men adventstiden kommer nog att infalla i stort sett samma tid som alla andra år, så på ett ungefär kan vi gissa redan nu när det blir av. Mera information följer!

 Sverigemigrationsprojektet

Sverigemigrationsprojektet fortsätter för andra året i följd! Susanne Österlund-Pötzsch och David Jans­son gnor på för fullt med sitt forskningsarbete. Många har redan varit hjälpsamma och fyllt i Susannes frågelista om åländska tankar och attityder till utflyttningen till Sverige. Bifogat i brevet hittar ni hennes frågelista, i förhoppningen att flera svar ramlar in för Susanne att bygga sin forskning och sina slutsatser på. Svaret kan vara helt anonymt, för den som så önskar. Och ifall man vet någon annan som gärna vill delta i undersökningen är det bara att slå en signal till Emigrantinstitutet och fortare än kvickt kommer ett formulär till i flygande fläng på posten! Formuläret går också bra att kopiera.

Under vintern har David Jansson gjort ett antal intervjuer med utflyttade ålänningar i trakterna av Upp­sala och Stockholm. Härnäst skall han också inkludera ålänningar som flyttat österut till olika trakter på fastlandet. Hjälp med transkriberingen av intervjuerna får han nu av Yvonne Blom – vår samma Yvon­ne som tidigare arbetade med emigrantdatabasen! Under augusti skall hon syssla med att skriva ut inter­vjuer!

Utöver Yvonnes ovärderliga insatser behövs MYCKET HJÄLP (!!!) med transkribe­ringen, för det är ett tidskrävande jobb. Vänligen ring och kom!!! Även annan hjälp är mer än välkommen och tas med stor tacksamhet emot! En hop trevliga arbetsuppgifter bara väntar på hjälpsamma händer!!!

Abonnemanget förnyat på Ancestry:s databaser

ÄNTLIGEN är abonnemanget på Ancestry:s databaser igång igen! Välkomna in att forska och söka – och finna! Hör gärna av er innan, ty framförallt på fredagarna kan jag vara ute på ärenden!!!

 Projekt inför hösten 2009

I övrigt går arbetet intensivt vidare på de två stora projekt vi har på gång för hösten 2009! Dels är det en utställning om ålandsättlingarna Haddon Sundblom, Warner Sallman och Phil Fagerholm med till­hörande paneldiskussion om dessa tre herrars inflytande på kulturen i USA, dels är det XV Finlands­svenska släktforskardagarna, som vi kommer att ordna i Mariehamn hösten 2009. Mera om detta längre fram…!

 Med detta följer varma hälsningar och en önskan om en god och glad fortsättning på sommaren och förhoppningen om att vi ses den 9 aug.!

 Vi håller öppet: månd-tors (&fred.) kl 12-16, och senare!   Tel. 13325              E-post: emi.inst@aland.net

 

Till början


  Norra Esplanadgatan 5, AX-22100 MARIEHAMN, 
  Åland, Finland
e-post: emi.inst@aland.net
wwww:http://www.eminst.net/
tel. + 358 - (0)18 - 13 325