ÅLANDS EMIGRANTINSTITUT

upprätthålls av föreningen Ålands Emigrantinstitut rf. Institutet samlar, bevarar och förmedlar material rörande åländsk emigration. Institutets syfte är att främja forskningen om åländsk emigration samt fungera som en kontaktlänk för ålänningar världen över.Utställning 6.7-3.8 2015

Höstens evenemang 2014

Seminarieprogram 25 okt. 2014

Vårens och sommarens program 2013

2012/5th International Conference on Russian America
1st Åland/Finland International Conference on Russian America

2012 August 20-25
Mariehamn, Åland Islands, Finland


Conference information


 

 

 

 

 

 


  Norra Esplanadgatan 5, AX-22100 MARIEHAMN, 
  Åland, Finland
e-post: emi.inst@aland.net
wwww:http://www.eminst.net/
tel. + 358 - (0)18 - 13 325