Verksamheten
Ålands emigrantinstitut verkar i gårdshuset invid Gustaf Eriksons hem på N.Esplanadgatan 5 i Mariehamn.
Till institutets verksamhet hör ett aktivt dokumentations- och insamlingsarbete.
Speciell uppmärksamhet fästs vid personliga dokument och enskilda emigrantöden.
Institutet har även forsknings-, publikations- och utställningsverksamhet.
Emigrantinstitutet har kontakter med flera motsvarande europeiska och amerikanska institut.
Forskare är välkomna att använda våra resurser. Tack vare samarbete med Ålands
landskapsarkiv har institutet tillgång till t.ex. kyrkböcker och passlängder förutom egna arkiv med emigrantmaterial (fotografier, brev, tidningsurklipp,intervjuer mm). Institutets
referensbibliotek finns införd på mediedatabasen Katrina, som är sökbar via internet
(www.bibliotek.ax). Mikrofilmer och databaser står till förfogande mot en liten
ersättning. Verksamhetsledare är Eva Meyer.

  Norra Esplanadgatan 5, AX-22100 MARIEHAMN, 
  Åland, Finland
e-post: emi.inst@aland.net
wwww:http://www.eminst.net/
tel. + 358 - (0)18 - 13 325